Vil granske hvorfor Norge ikke klarer å nå klimamål

Framtiden i våre hender vil ha en gransking av hvorfor Norge ikke har klart å nå klimamålene på 30 år. Arbeiderpartiet støtter forslaget, men Høyre er skeptisk.

Miljøministere i Norge siden 1990

INGEN AV DISSE NÅDDE KLIMAMÅLENE: Thorbjørn Berntsen (Ap) 1990-1997, Guro Fjellanger (V) 1997-2000, Siri Bjerke (Ap) 2000-2001, Børge Brende (H) 2001-2004, Knut Arild Hareide (KrF) 2004-2005, Helen Bjørnøy (SV) 2005-2007, Erik Solheim (SV) 2007-2012, Bård Vegar Solhjell (SV) 2012-2013, Tine Sundtoft (H) 2013-2015, Vidar Helgesen (H) 2015-2018, Ola Elvestuen (V) 2018

Foto: NRK

Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender

Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Norge har hatt 11 klima- og miljøministre siden 1990. Ingen av dem har klart å nå vedtatte klimamål. Samtidig har regjeringen meldt at Norge sannsynligvis ikke vil nå målene for 2020 heller. Nå vil Framtiden i våre hender få med politikerne på Stortinget til å sette ned en havarikommisjon for å finne ut hvorfor.

– Nå har det gått tre tiår der vi har bomma på klimamålene våre, og nå ser det ut til å havarere igjen i 2020. Nå må vi lære av feilene våre, hva er det som gikk galt og hva må vi rette opp i for at vi skal klare å nå klimamålene for 2030, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Det synes Arbeiderpartiet er en god idé.

Ap: – Hele Stortingets ansvar

Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet

Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet sier hovedansvaret for at Norge ikke når målene i 2020 er den sittende regjeringens.

– Men hele Stortinget må ta ansvar for at vi setter mål vi ikke oppfyller. Vi vet at vi ikke er i rute for å nå 2020-målene, og det vil vi ikke at skal gjenta seg i 2030 og 2050, sier Eide.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sier formålet med en granskingskommisjon er å avdekke hva man ikke har klart å gjøre tidligere, hvilke grep man burde tatt og hva man kan lære av det som er gjort, og som har ført til at Norge ikke har klart å oppnå egne vedtatte klimakutt.

Lærdommen skal trekkes fra både sittende og tidligere regjeringer, og vil blant annet omfatte hvorfor Norge sannsynligvis ikke vil klare Stortingets klimaforlik fra 2008 og 2012 som slo fast at utslippene i 2020 ikke skulle overstige 48,6 millioner tonn.

I statsbudsjettet for 2020 anslår regjeringen at utslippene vil ligge på 51 millioner tonn.

– Jeg tror årsaken er at det har vært klare mål men med litt løse planer til. Derfor må vi bli flinkere til å lage helt konkrete planer, sektor for sektor, år for år, sier Eide.

Høyre peker på de rødgrønne

Stefan Heggelund (Høyre)

Høyre-politiker Stefan Heggelund.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Stefan Heggelund sitter i energi- og miljøkomiteen for Høyre. Han stiller seg tvilende til om man trenger en granskingskommisjon for å finne ut hvorfor Norge ikke klarer å nå klimamålene sine.

– Jeg vil se forslaget før jeg tar stilling til det, men jeg tror egentlig vi vet hvorfor klimamålene for 2020 antakeligvis ikke blir nådd. Det er fordi den rødgrønne regjeringen i 2012 ikke fulgte opp med konkrete tiltak etter at Stortinget hadde blitt enige om et klimamål, sier Heggelund.

Han sier det som skiller dagens klima- og miljøpolitikk fra tidligere, er at dagens regjering etter hans mening har gjort det umulig ikke å oppfylle egne forpliktelser.

– Vi har inngått en internasjonal avtale som gjør at vi kan få sanksjoner mot oss dersom vi ikke når målene i 2030, sier Heggelund.

Han er enig med Eide i at det som har manglet tidligere, er en konkret plan for hver enkelt sektor for hvordan utslippsmålene skal nås.

Nestleder i Ap, Hadia Tajik

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Den konkrete planen for hvordan vi skal nå målene i 2030, sektor for sektor, kommer til våren når regjeringen legger frem «Klimakur 2030», sier Heggelund.

Tajik mener Høyre bør feie for egen dør når man skal forklare hvorfor Norge sannsynligvis ikke når målene for 2020.

– Høyre-regjeringen må selv ta ansvar for at de gjennom syv statsbudsjetter har ført en politikk som gjør at man ikke når 2020-målene, sier Tajik.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger