Vil gjøre det lettere for folk med hull i CV-en å få jobb i staten

Flere departement har ingen ansatte med hull i CV-en eller funksjonsnedsettelser. Nå sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) at de må skjerpe seg og varsler flere tiltak for å få opp tallene.

Monica Mæland

Monica Mæland sier hun ser behovet for nye tiltak, og på fredag sendes det ut flere forskriftsendringer til statsansatteloven på høringen. Endringene skal gjøre det enklere for statlige virksomheter å inkludere flere i arbeidslivet, håper hun.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er bare en ting å si. Dette er for dårlig, sier Mæland til NRK.

Som ledd i «Inkluderingsdugnaden» har regjeringen satt et mål om at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.

En fersk måling fra regjeringen viser derimot at de har en lang vei å gå. Ingen departement når opp til kravet og flere har null prosent.

Nå varsler Mæland flere tiltak og dugnad for å rette opp i tallene, slik at de når kravet innen denne stortingsperioden.

– Staten må skjerpe seg og gå foran med et eksempel, sier hun.

Fredag sendes det ut flere forskriftsendringer til statsansatteloven på høring.

– Blant annet at minst én kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju. Det handler også om at søkere med hull i CV-en kan ansettes dersom han eller hun er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren, sier Mæland.

SV: – Har skulket «inkluderingsdugnaden»

Karin Andersen (Sv)

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener det er behov for holdningsendringer og sier det er vanskelig å vite om regjeringens tiltak vil hjelpe.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Å ha «hull i CV-en» er definert av regjeringen som en arbeidssøker som har fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen to år av de siste fem årene før søknadstidspunktet, og som ikke står i en fast stilling eller midlertidig stilling av varighet på mer enn ett år på søknadstidspunktet.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener at gjennomgangen som regjeringen har gjort tyder på at flere av statsrådene har skulket den såkalte «inkluderingsdugnaden».

– Den viktigste lærdommen nå bør være at regjeringen skjønner at det ikke er enkelt å få jobb hvis du har hull i CV-en og dårlig helse, sier hun.

Andersen mener det er behov for holdningsendringer og sier det er vanskelig å vite om regjeringens tiltak vil hjelpe.

– Det er bra at de nå ser på reglene for ordningen, men jeg tror at hovedproblemet her går ut på diskriminering og at det er en veldig lav bevissthet og store barrierer mot å ansette folk med hull i CV-en, sier hun.

Har tro på forslagene

Men Mæland står fast på at de har oppskriften klar nå, og mener at det er lovverket som så langt har hindret staten i å oppnå de ønskelige tallene.

– Det er ikke slik at du i dag har krav om å innkalle minst en person med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne til intervju. Det er heller ikke slik i dag at du kan ansatte en person med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne hvis personen har litt lavere kvalifikasjoner hvis du har en bedre kvalifisert, sier hun.

– Her vi noen muligheter for å bruke lovverket og forskriftene aktivt, i tillegg til at vi må jobbe med holdninger og kultur.

SISTE NYTT

Siste meldinger