Vil gjøre det dyrere å lade elbilen på ettermiddagen

NVE vil gjøre det dyrere å bruke strøm under strømtoppene på morgenen og ettermiddagen.

NVE vil innføre en type rushtidsavgift på strøm, det vil si at det skal bli dyrere å bruke strøm på tider av døgnet der strømnettet er mest belastet. Slik vil myndighetene presse deg til å legge om strømvanene, og ikke lade elbilen samtidig som du lager middag og vasker klær.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil ha tydeligere føringer for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien.

Eller for å si det enkelt: Det blir dyrere strøm når alle andre bruker strøm og rimeligere strøm når strømforbruket er lavt.

Endringen kan tre i kraft fra 2019, ifølge NVE.

Årsaken er at nettselskapene står overfor store investeringer for å modernisere og digitalisere strømnettet. Dette vil føre til økt nettleie i årene fremover. I tillegg peker NVE på at utbygging i strømnettet vil føre til inngripen i naturen.

– Vi ønsker at nettleien, som utgjør en stor del av folks strømregning, skal utformes slik at det lønner seg å flytte forbruk fra perioder hvor strømnettet høyt utnyttet, til perioder med mindre belastning, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud til NRK.

Elbil

Stadig flere kjører elbil, og det er ikke alltid det er en ladepark i nærheten. Mange lader derfor hjemme, men det kan komme til å koste deg fremover.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Bruk strøm om natten

For å få bukt med strømtoppene anbefaler NVE blant annet at folk bruker strøm om natten.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud ber folk flytte mer av strømforbruket til natten.

Foto: Hilde Totland Harket/NVE

– Ikke lad Teslaen med en gang du kommer hjem om ettermiddagen når du også skal bruke induksjonstoppen. Flytt forbruket til natten eller på formiddagen, sier Sanderud.

NVE tar sikte på å få til en omlegging av folks strømvaner.

– Vi har blant annet sett at mange lader elbilene sine om ettermiddagen. Etter hvert som mange får elbil, blir det stadig viktigere at flere lader på andre tidspunkter, slik at toppen i strømforbruket hver ettermiddag dempes, sier Sanderud.

– Er dette nødvendig?

– Det er for at vi ikke skal bygge ut mer strømnett enn nødvendig. Det vil alle kjenne på og veldig mange vil ha minst mulig strømnett i naturen, sier Sanderud.

– Kan være uheldig for utsatte grupper

Finn Myrstad

Fagdirektør i Forbrukerrådet Finn Myrstad sier de vil bli svært skeptiske til endringen dersom forbrukerne får en uforholdsmessig stor del av regningen.

Foto: Kjell Håkon Larsen

Fagdirektør i Forbrukerrådet Finn Myrstad sier forslaget kan være bra dersom man får regler som gjør det mer effektivt og enkelt å bruke nettet, men hvis dette gjør at forbrukerne får en uforholdsmessig stor del av strømregningen så stiller Forbrukerrådet seg kritisk.

– Vi må se det endelige forslaget de kommer med, men hvis det er folk som absolutt må bruke strøm på ettermiddagen og får en kjemperegning, så kan det være veldig uheldig for utsatte grupper som ikke har god økonomi. Derfor må man unngå at de får en kjempesmell, sier han til NRK.

Myrstad sier det vil være urettferdig dersom det blir dyrt å gjøre hverdagslige ting på grunn av denne endringen.

– Men vi håper denne forskriften ikke straffer forbrukerne på denne måten, men kanskje legger til rette for at for eksempel elbilen kan lades på natta, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger