Vil gjøre Bergen tettere enn Oslo

BERGEN (NRK): Yngrebølgen kommer, og kan føre med seg opptil 100.000 nye innbyggere i Bergen. Byrådslederen vil la barnefamiliene bo midt i sentrum.

Martin Smith-Sivertsen

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) vil ha godsterminalen ut av byen for å bygge boliger.

Foto: Odd Iversen / NRK

Valglogo

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) står på godsterminalen på Nygårdstangen, der kapasiteten er i ferd med å bli sprengt.

– Her har jeg lyst til å bygge by. Bergen har spredd seg for mye de siste 60 årene. Vi var en av de tetteste byene i landet, og nå bor og jobber de dobbelt så tett i Oslo. Det vil jeg gjøre noe med, sier han.

Det krever en ny ringvei og flytting av hele godsterminalen.

– Så må vi endre måten vi bygger på, vi må ikke være så opptatte av eksklusive arealer for den enkelte boenhet. Vi må være mer opptatt av å skape en by med gode offentlige fellesrom, sier Smith-Sivertsen.

Størst innflytting 2010 - 2015

Kommune

Nettoinnflytting

Prosentendring

Oslo

26.915

4,6

Bergen

9179

3,6

Bærum

7070

6,4

Trondheim

6732

3,9

Sandnes

5266

8,1

Fredrikstad

3869

5,3

Kristiansand

3689

4,5

Asker

3511

6,4

Drammen

2928

4,7

Ullensaker

2648

9,1

(Tallene viser nettoinnflytting i perioden 2010 til utgangen av 2. kvartal 2015. Kilde: SSB)

Vil ha barn i sentrum

Ifølge SSB kan Bergen vente seg en befolkningsøkning på nærmere 100.000 de neste 25 årene.

– Det er en betydelig vekst, og det kan bli fullt her. Vi skal få til dette ved å utvide sentrum og bruke eksisterende områder bedre. Det handler om kvaliteten på arealet, men det krever en betydelig omstilling av byen, og vi må skape en tettere by enn det vi har i dag, sier Smith-Sivertsen.

Bergen kommer også til å merke den såkalte yngrebølgen.

– For oss er det en utfordring å skaffe boliger i sentrum. Vi ser nå at det er økt etterspørsel etter skoler i sentrum, så det er et ønske fra yngre barnefamilier om å bo der. Vi er jo veldig glade for den store generasjonen og ønsker dem hjertelig velkomne, sier han.

Leker i byen

Elisabeth Alnes

Elisabeth Alnes synes det er positivt at barn får vokse opp midt i byen.

Foto: Odd Iversen / NRK

Midt i Bergen sentrum ligger Klosteret barnehage. Styrer Elisabeth Alnes ser ingen negative sider ved å la barna leke i byen.

– Skal man ha folk som bor i byen, må man tilpasse barnehagene etter mulighetene vi har her. Barna blir beriket, de blir byborgere og barn av Bergen. Det er viktig å bli trygg på å bevege seg i byen, sier hun.

Når barna skal leke utenfor barnehagen, tar de turen til Nordnesparken. Personalet går i forveien og sjekker at alt er sikkert.

– Som en bybarnehage er vi opptatt av å ikke bare ha barnehagen som lekeområde. Vi har jo egentlig hele byen. Vi er opptatt av at barn skal kunne bo og ha en god barndom i byen. Vi bruker det som ligger naturlig til for oss. Barna må også lære hva de skal passe seg for, sier Alnes.

Forventet befolkningsvekst

2014

2020

2030

2040

Oslo

643.463

699.267

776.057

828.820

Bergen

271.949

289.151

312.630

331.571

Trondheim

182.035

193.098

208.723

220.195

Stavanger

130.754

134.562

140.574

145.619

Bærum

118.588

124.924

134.640

142.346

Kristiansand

85.983

93.733

104.424

113.097

Fredrikstad

77.591

82.882

91.583

98.697

Sandnes

71.900

82.398

96.107

106.022

Tromsø

71.590

76.025

80.828

83.768

Drammen

66.214

71.789

80.416

87.007

(Kilde: SSBs befolkningsframskrivinger, middels nasjonal vekst)

Laster innhold, vennligst vent..

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger