Hopp til innhold

Vil gi ungdommene flere eksamener

Framtidens ungdomsskoleelever skal ha obligatorisk skriftlig eksamen i matematikk, engelsk og norsk, foreslår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Elevene frykter det kan føre til økt skolepress blant ungdom.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la onsdag fram Stortingsmeldingen 'Fag - Fordypning - Forståelse', om læreplanene i framtdens skole.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Vi skal ha dybdekunnskap i alle fag. Det dreier seg om forskjellen på å kunne noe en måned og det å forstå noe resten av livet, sa kunnskapsministeren da han onsdag la fram forslagene i den nye Stortingsmeldingen "Fag - Fordypning - Forståelse".

Samtidig lanserte han forslaget om at alle fremtidens 10.-klassinger skal ha skriftlig eksamen i matematikk, engelsk og norsk, i stedet for dagens ordning der elevene trekkes ut til en skriftlig eksamen. Ordningen med at elevene trekkes til en muntlig eksamen videreføres.

– Dette er tre tunge viktige skolefag. Dessuten gir eksamensforberedelser større læringstrykk. Til slutt vil det være mer forutsigbart for elevene hvis de vet hva de kommer opp i, i stedet for dagens ordning hvor det er helt bingo om du kommer opp eller ikke, sier Isaksen.

Lærerne bekymret

I tillegg til forslaget om flere eksamener i ungdomsskolen foreslår kunnskapsministeren å kutte i ungdomsskoleelevenes pensum, lærernes læreplaner og få demokrati, livsmestring og bærekraftig utvikling inn som gjennomgående tema i elevenes timeplan.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet

Kunnskapsministerens eksmanesforslag bekymrer Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det har vært for mange mål som har ført til at lærerne har for kort tid til å la elevene fordype seg. Denne meldingen kan føre norsk skole i en positiv retning, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Han presiserer at det likevel er ett forslag som bekymrer.

– Her innfører man tre nye eksamener i matematikk, norsk og engelsk på ungdomsskolen, samtidig som man har skjerpet kompetansekravet for lærerne i akkurat de samme fagene. Jeg frykter en faglig ensretting her. Nå må vi se videre på hvordan vi skal unngå en fallgruve

Elevene: – Øker skolepresset

– Vurderingen av elevene blir ikke bedre ved å gjøre mer av det som ikke funker, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen Sylvia Lind.

Sylvia Helene Lind

Sylvia Helene Lind, påtroppende leder i Elevorganisasjonen.

Foto: Yngve Horvei

Hun mener ordningen med skriftlig eksamen er gammeldags og en motsetning til kunnskapsministerens mål om mer dybde i alle skolefag.

– Vi frykter vurderingene og undervisningen blir mer eksamensrettet og at det kommer til å bli lagt mer vekt på fagene det er eksamen i. Forslaget kan også føre til mer skolepress, som livsmestring som et tema i skolen skal forsøke å forebygge.

– Alle fagene vi har i skolen er viktig, svarer Røe Isaksen og understreker at han ikke ønsker å fjerne noen av dagens fag fra timeplanen.

Ny læreplan klar om år

Kunnskapsministeren håper forslagene behandles i Stortinget til høsten. Elever, skoler og lærere skal så få komme med sine innspill til hvordan fremtidens læreplaner skal se ut.

– Jeg håper vi får tilslutning fra så mange partier som mulig til hovedlinjene i det vi legger fram. Deretter vil vi snakke med lærerne og bruke god tid på det, så nye læreplaner vil nok ikke være klare før om et par år.

AKTUELT NÅ