Vil forsøke PC-valg i 2011

Kommunaldepartementet arbeider nå med en plan om å gjennomføre et forsøk under kommunestyrevalget i 2011 der det skal være mulig for velgere å stemme ved bruk av hjemme-PC.

Etter hvert kan du kanskje stemme ved valg via PC-en din.

Kommunaldepartementet vil forsøke en ordning der du under valget i 2011 kan avlegge din stemme fra PC-en din hjemme.

Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) ivrer etter reformer som kan øke interessen for valg og øke interessen for valgdeltagelsen.

Magnhild Meltveit Kleppa

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Til NRK sier hun at det nå arbeides med et forsøk som skal kunne gjennomføres i enkelte kommuner ved kommunestyrevalget om to år.

Da skal velgere ikke behøve å møte opp i valglokalet, men stemme ved bruk av sin hjemme-PC.

Skal være hemmelig valg

Kleppa understreker at en forutsetning for å sette forsøket ut i livet er at det finnes akseptable løsninger på alt som har med sikkerhet å gjøre. Valg skal være hemmelig og dette kravet må ivaretas også om det åpnes adgang for å stemme ved bruk av PC.

Kommunalministeren, som leder det departementet som er øverste ansvarlig for valg i Norge, sier at tre referansegrupper skal delta i arbeidet.

En gruppe skal bestå av datafolk, en annen av representanter for alle de store politiske partiene og en tredje gruppe skal bestå av valgforskere.

Vil gjøre det enklere å stemme

Etter et eventuelt forsøk skal det foretas en omfattende og grundig evaluering før det kan bli snakk om å gå videre med PC-valg. Tidligere er det gjort forsøk med elektronisk valg i valglokaler i noen ganske få kommuner.

Nå vil statsråden gå videre i et forsøk på å gjøre det enklere for velgerne å stemme.

Til NRK sier hun at initiativet er hennes, men at det nå er forankret i hele regjeringen.

Fra før vet vi at kommunalministeren har invitert kommunene til et forsøk med stemmerett for 16 og 17 åringer ved kommunestyrevalget om to år. Nå er målet at det også skal bli enklere for velgerne å stemme.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

SISTE NYTT

Siste meldinger