Vil forby beitedyr i deler av Norge

I et nytt opprop fra norske fagbiologer foreslås det at husdyr og beitedyr forbys fra enkelte områder. I disse reservatene skal man bygge levedyktige bestander av bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Sau på fjellbeite i Gravdalen øst for Kvam i Gudbrandsdalen.

Sau på fjellbeite i Gravdalen øst for Kvam i Gudbrandsdalen. Nettopp fjellbeite kan bli utsatt om de bak oppropet får det som de ønsker.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

– En rekke andre land har klart å redde rovdyrbestanden ved å skille mellom områder for rovdyr og beitedyr, sier professor emeritus Harald Kryvi ved Universitetet i Bergen til Klassekampen.

Sammen med 664 andre, hovedsakelig fagbiologer, har han skrevet under på et opprop som er levert til Stortingets energi- og miljøkomité.

Med dagens forvaltning frykter biologene i oppropet at det kan gå mot slutten for de fire store rovdyra i Norge. De mener at beiting, husdyrhold og jakt må forbys i enkelte områder.

– Det ligger i kortene at dette må bli i fjellkommuner, sier Kryvi.

Vil bedøve rovdyr på vift

I oppropet heter det at rovdyra må forsynes med tilstrekkelig hjortevilt og bedøves og bringes tilbake om de vandrer ut av området.

Bondelaget er skeptiske til forslaget.

– Man kan ikke vente at rovdyr holder seg innenfor nasjonalparkens grenser. Dette vil først og fremst fordrive beitedyr fra utmark som er nødvendig for å drive landbruk i fjellbygdene, sier kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jacobsen, til avisa.

Lignende forslag fra NINA

Forslaget i oppropet ligner på et forslag som Norsk institutt for naturforskning (NINA) kom med i forrige måned.

Etter å ha forsket på gaupe og jerv i Finnmark og Troms kom NINA til at de viktigste byttedyrene for begge artene er tamrein.

NINA foreslo derfor å dele opp områdene i prioriterte leveområder for rovvilt og prioriterte områder for husdyr, og å ta ut rovdyrene i områder som er utvalgt til tamrein.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger