Hopp til innhold

Vil flytte russetiden: – Vi vil feste uten å stresse

Flere russepresidenter ønsker å flytte årets russetid til etter eksamen. Gyllen mulighet til å flytte feiringen permanent, mener Unge Høyre.

Russen feirer 17. mai 2018 i Ålesund

Ålesund-russen feiret 17. mai i solskinnet i 2018.

Foto: Halvard Alvik / NTB

Russetiden starter vanligvis i slutten av april, og varer frem til 17. mai. De siste to årene har feiringen blitt utsatt flere steder på grunn av pandemien.

Mange russ syntes det var bra å bli ferdig med eksamen før feiringen startet.

Nå ønsker flere av årets russepresidenter å flytte feiringen permanent:

– Vi vil feste uten å stresse med eksamener samtidig, forteller Arian Velásquez, som er russepresident på Amalie Skram videregående skole i Bergen.

Russepresident for Amalie Skram

Russepresidenten på Amalie Skram videregående skole vil bli ferdig med eksamener før han og Bergens-russen tar fatt på feiringen.

Foto: Marthe Hagelien / NRK

Unge Høyre: Gyllen mulighet til å flytte

Ungdomspolitikerne har i mange år debattert når russetiden bør være, og er uenige. Leder av Unge Høyre, Ola Svenneby, ønsker sterkt å flytte russetiden:

– Under pandemien har flere fylker flyttet russetiden til etter eksamen, og det har vi sett fungerer godt. Nå har vi en gyllen mulighet til å flytte russetiden permanent, sier han.

 Leder for Unge Høyre, Ola Svenneby.

Leder for Unge Høyre, Ola Svenneby, ønsker å flytte på russetiden.

Foto: Unge Høyre

Russefeiringen er ikke offentlig bestemt, men regnes som et privat arrangement. Politikerne kan kun bestemme når eksamenene skal være.

Unge Høyre ønsker å flytte eksamenene litt frem, og russetiden litt lenger ut i mai.

Leder av AUF, Astrid Hoem, er derimot uenig med Unge Høyre:

– Unge Høyre begynner i feil ende av problemet. Problemet er ikke tidspunktet på eksamen, problemet er hele eksamensordningen. Den er utdatert og gammeldags. For oss må russen gjerne feire senere i skoleåret, det er opp til russen. Hovedproblemet er dagens eksamensordning.

Leder for AUF, Astrid Hoem.

Leder for AUF, Astrid Hoem, mener at eksamensordningen er det største problemet.

Foto: AUF

Nå teller eksamenskarakterene like mye som standpunktkarakteren, noe AUF synes er urettferdig. Svenneby (H) ønsker derimot å beholde eksamensordningen, men flytte på feiringen:

– Det er stadig færre elever som dropper ut, fraværet har stupt og karakterene er bedre enn før. Når elevene tar ansvar for egen utdanning, fortjener de at vi gir dem friheten til å feire ordentlig, sier han.

Planlegging i gang

På Amalie Skram Videregående er de i god gang med å planlegge russetiden, og opplever at skolen samarbeider med å flytte noen av skoleprøvene slik at det ikke kolliderer.

– Jeg har snakket med veldig mange elever om dette, og det er stor enighet om at russetiden burde flyttes til etter eksamener, sier han.

Også på Stabekk videregående skole i Bærum har russepresident Linus Gehrken (18) inntrykk av at de fleste ønsker å flytte russetiden:

– Folk er splittet, men flertallet vil ha feiringen etter eksamen. Slik var det for 2001- og 2002-kullene på grunn av pandemien, og de har sagt til oss at de anbefaler det.

Hva er grunnen til at noen på Stabekk ikke ønsker å flytte russetiden?

– Jeg tror det er forskjellige grunner til det. Folk har brukt mye penger på parkaser og lysrigg som passer bedre til april og mai, men man kan jo bruke det om natten i juni også, så jeg tenker det går bra. De fleste vil nok ha russetiden etter eksamen.

– «Må» ikke drikke vekk karakterene

Russepresident for Bodin videregående skole i Bodø, Ruben Johansen (18)

Ruben Johansen (18) er russepresident på Bodin videregående i Bodø.

Foto: Privat

Ruben Johansen (18) er russepresident ved Bodin videregående skole i Bodø. Han tror ikke det er aktuelt å flytte russetiden, og mener at tradisjonen om å ha russetiden i mai er viktig:

– Det er helt greit med tilpasning i pandemien, men ellers tenker jeg at tradisjonen er viktigst. Man «må» jo ikke drikke vekk karakterene sine. Det er jo et valg.

Mia Sokollek (19) er russepresident ved Alta videregående skole, og tenker at russetiden helst bør være ferdig som vanlig.

– Sånn som vi i russestyret ser på det nå, er vi fornøyde med ordningen som den er. Men vi ønsker en debatt hjertelig velkommen.

Mia Sokollek (18) er russepresident på Alta videregående skole.

Mia Sokollek (18) er russepresident på Alta videregående skole.

Foto: PRIVAT

Russepresident ved Trondheim katedralskole, Sigurd Pareli Barstad, sier at å flytte russetiden aldri har vært et tema på deres russemøter. Han mener Trondheims-russen vil ha det slik det «alltid har vært»:

– Det er veldig tradisjonsrikt her, og vi liker å holde på de gamle verdiene.

Russepresident for Trondheim katedralskole

Russepresident på Trondheim katedralskole, Sigurd Pareli Barstad.

Foto: Privat

Han ser fordelene med å flytte russetiden, men mener at det er viktig å bevare det slik det alltid har vært:

– Det er noe med å være på skolen, det å faktisk være russ de dagene i mai. Det er noe med kulturen. Trondheim katedralskole er jo ganske gammeldags, sier Barstad.

På Elvebakken skole i Oslo sier russepresidenten Marie Glimstad (18) at det også er viktig for dem å holde på russetiden slik den er.

Marie Ovidie Nedregotten Glistad er russepresident på Elvebakken videregående skole.

Marie Ovidie Nedregotten Glimstad er russepresident på elvebakken videregående skole i Oslo.

Foto: Synne Nederhoed


– Det er ikke vårt ønske å flytte på den. Så med mindre korona gjør det umulig, satser vi på 1. mai som start, sier hun.

Særlig aktuelt i år

Thomas Aasen (18) er russepresident for hovedstyret i Stor-Oslo som for alvor ønsker å bli enige om når russetiden for 2022 skal være.

– Det er spesielt aktuelt nå, fordi de siste to årene har vist at det er mulig å gjennomføre en senere feiring. Vi ønsker derfor å skape debatt på når russetiden skal være i år, forklarer Aasen.

De ønsker en enighet raskest mulig, for å skape forutsigbarhet for alle som skal være russ i år.

– Det er uansett ikke et valg vi i styret tar, men et valg som russen i Oslo tar.

Russepresident for Oslo, Thomas Aasen.

Thomas Aasen (18) er russepresident for stor-Oslo.

Foto: PRIVAT

Russens hovedstyre i Oslo ønsker å samarbeide med styrer i andre deler av landet for å få til en felles feiring.

– Vi mener det er viktig å få til en felles feiring over hele landet. Fellesskap er en stor og viktig del av russefeiringen, sier Aasen.

Pandemien skaper usikkerhet

Dette blir det tredje kullet som har en usikker russetid i vente på grunn av koronapandemien. I fjor ble russetiden gjennomført, men feiringen ble holdt på forskjellige tidspunkt over hele landet.

I år ser det lysere ut, men usikkerheten preger fremdeles planleggingen.

Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, mener det er altfor tidlig å si noe om russefeiringen vil bli påvirket av pandemien:

– Selv om vi har en stor smittebølge nå, kan mye være annerledes mot slutten av vinteren, forklarer Nakstad.

Enn så lenge foreligger det ingen spesielle anbefalinger rettet mot russen annet enn det som gjelder for alle andre innbyggere i Norge.

Thomas Aasen er uansett sikker på at det blir russetid, selv om det er vanskelig å vite hvordan koroansituasjonen vil påvirke den. Han peker også på at de to kullene før har fått til en feiring til tross for korona:

– Vi håper jo selvfølgelig å få til en mest mulig normal, morsom og trygg feiring i år. Vi ønsker en aktiv dialog med alle aktører og myndighetene under hele feiringen. Men en type feiring for russen: det blir det uansett!

AKTUELT NÅ