Hopp til innhold

Vil fjerne pasient-tak for å kutte ventelister

Regjeringen ønsker å fjerne reglene som hindrer sykehusene å behandle så mange pasienter de selv vil. Professor i helseøkonomi frykter nye økonomiske underskudd.

For å stagge pengebruken og milliardunderskudd, ble det satt en grense for hvor mange pasienter sykehusene kan behandle. Nå ønsker helseministeren å fjerne dette taket.

NETT-TV: For å stagge pengebruken og milliardunderskudd, ble det satt en grense for hvor mange pasienter sykehusene kan behandle. Nå ønsker helseministeren å fjerne dette taket.

De har nok å gjøre, men på mange norske sykehus ønsker de å gjøre mer. For mens ventelistene har økt har mange sykehus ledig kapasitet.

Frem til nå er det staten som har bestemt hvor mange de får behandle – det vil helseministeren gjøre noe med.

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil at sykehusene skal få behandle flere pasienter.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Det regjeringen foreslår er å ta vekk taket på hvor mye pasientbehandling de offentlige sykehusene kan utføre. De som har potensial for å behandle flere pasienter, får nå muligheten til det, sier Høie.

Skulle stanse milliardunderskudd

Aktivitetstaket, eller antall pasienter sykehusene får behandle ble innført for å kontrollere pengebruken og stanse milliardunderskuddene i norsk helsevesen.

Helseministeren er ikke redd for at historien vil gjenta seg

– Den gangen var det et nytt system da staten overtok sykehusene. Nå er det på plass, og da mener vi det er på tide å slippe opp.

– Nå får de offentlige sykehusene mulighet og frihet til å konkurrere med de private sykehusene om å behandle flere pasienter, argumenterer Høie.

– Dette vil føre til underskudd

Terje Hagen er professor i helseøkonomi. Han tror ikke sykehusene vil klare å holde budsjettene når de selv får bestemme hvor mange pasienter de skal behandle.

– Erfaringene fra perioden 2000 til 2008 viser at en modell som dette, uten tak, og der man kun betaler sykehusene med 50 prosent av det pasientbehandling koster, vil medføre ganske store underskudd, sier Hagen.

– Erfaringen fra den gangen var at underskuddene ble på mellom 1,5 og 2 milliarder i året, sier Hagen.

Bedre kontroll

– Alle våre helseregioner går i dag med overskudd, innvender Høie.

Han mener sykehusene i dag har god kontroll på økonomien

– Jeg mener våre ledere, styre og ansatte, er opptatt av å ha en ansvarlig økonomi for å kunne forete framtidige investeringer. På mange områder kan de finne nye løsninger, og da mener jeg de skal få muligheten til det, og ikke stange i et tak på hvor mange pasientbehandlinger de kan ha, sier Høie.

AKTUELT NÅ