Vil fjerne jury i voldtektssaker

Kvinnene i et stort flertall av partiene på Stortinget åpner for å fjerne juryordningen i voldtektssaker, ifølge en rundspørring NRK har gjort.

Eksperter vil avskaffe juryordningen
Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Debatten om dagens juryordning har blusset opp igjen, nå med utgangspunkt i voldtektssaker.

Les også: Ekspertflertall mot juryordningen  

Hør saken i nettradio: Kvinner ut mot juryordning

Se saken i Nett-TV: Kvinner ut mot juryordning

 

Kvinner synser og føler

I oktober i fjor presenterte tidligere lagdommer og doktorgrads-stipendiat Lars Jonas Nygard funn som viste at jurymedlemmer synset og følte for mye, og la for liten vekt på bevisvurdering.

I voldtekssaker viser det seg at særlig kvinnelige jurymedlemmer er mer opptatt av ofrenes adferd enn av bevisene i saken, og dermed dømmer ut fra fordommer.

Kvinnene på Stortinget tar nå avstand fra jurymedlemmenes holdninger.

Kvinnelige stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet åpner nå for å fjerne juryordningen i voldtektssaker.

- Vi ønsker en utvidet meddomsrett der lekmannsprinsippet står fast, slik at de sammen med dommerne kan komme frem til en begrunnelse, sier kvinnepolitisk leder i Høyre, Linda Hofstad.

Støtte fra Riksadvokaten

Det var riksadvokat Tor Aksel Busch som først lanserte forslaget om å fjerne juryen i voldtektssaker.

- Jeg mener det er galt at vi har et system som ikke begrunner sine avgjørelser. Gjennom en begrunnelse tvinges man til å legge frem hvorfor man mener det ene eller det andre, og da er jeg ganske sikker på at det vil være lettere å bekjempe denne typen uønskede holdninger, sier Busch til NRK.

- Viktig med begrunnelse

Også lederen i Justiskomiteen på Stortinget støtter en endring av dagens ordning.

- Det som kan styrke behandlingen i en meddomsrett kontra en jury, er at man der har begrunnelse. Og å få en begrunnelse i denne typen saker kan være viktig, ikke minst for offeret, sier Arbeiderpartiets Anne Marit Bjørnflaten.

Til tross for at fjerning av jury i voldtektssaker ikke er behandlet i partiene ennå, går altså kvinnene i et flertall av partiene foran, og går inn for å fjerne dagens ordning.

 

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Magnhild Meltveit Kleppa er blant dem som gir sin støtte til forslaget.

- Voldtekt er et grusomt overgrep. Det er tankevekkende at en i 2007 fremdeles opererer med voldtekt som et overgrep der offeret har et spesielt ansvar i forhold til andre forbrytelser, sier Kleppa.

Endringsforslag på høring

Justisminister Knut Storberget har sendt ut forslag om endringer i juryordningen på høring, der han foreslår å unnta store korrupsjonssaker fra jurybehandling fordi de er faglig vanskelige.

Storberget foreslår i tillegg å gjøre bruk av jury valgfri i en del saker.

 

Astri Aas-Hansen

Astri Aas-Hansen (Ap)

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

- Vi har nå et arbeid på gang i Justisdepartementet der vi ser på bruken av jury i straffesaker, og har i den anledning bedt om innspill, blant annet fra Riksadvokaten. Vi vurderer dette utover sommeren og høsten, og vil komme med en lovproposisjon til Stortinget i løpet av dette halvåret, forteller statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) i Justisdepartementet.

- Er det mulig å lage en spesiell ordning for voldtektssaker?

- Det er mulig å unnta voldtektssaker fra jurybehandling, men det er klart at det vil være en ganske stor endring i jurysystemet, så det krever en grundig diskusjon før det eventuelt gjennomføres, sier Aas-Hansen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger