Vil fjerne høstferien for å løse problemet med russetiden

Rektoren på Treider VGS foreslår å kutte ut høstferien for tredjeklasseelever. – Da kan eksamen komme én uke tidligere i mai, og russen kan feste med god samvittighet etterpå.

Russ 2018 i Frognerparken

Det er delte meninger om hvorvidt det å fjerne høstferien vil sørge for en bedre eksamenstid for avgangselevene.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I dag starter høstferien for titusenvis av elever i 3. klasse på videregående.

Rektor ved Otto Treider VGS, Inge Johnsen, mener at det å kutte høstferien for tredjeklasseelever kan løse problemene russetiden skaper for eksamensperioden.

– Hvis vi fremskynder eksamen én uke tidligere vil også russetiden bli kortere, sier Johnsen.

Han mener at det også ville vært en god løsning å starte høstsemesteret én uke tidligere, for å kunne fremskynde eksamen ytterligere.

Da kunne russetiden startet etter eksamen 15. mai, og elevene ville kommet raskere ut i sommerferie.

Kritiserer omfanget av russetiden

Debatten rundt russetiden har preget overskriftene denne sommeren, etter mye bråk og slåssing relatert til norsk russ på ferietur til greske ferieøyer.

Blant annet ble fem russegutter pågrepet for grov vold, etter å ha banket opp en medruss på øya Ios.

Hendelsene har åpnet for mye kritikk av omfanget russetiden har fått de siste årene.

Lærere og rektorer over hele landet fortviler over halvtomme klasserom i mai, hvor det legges opp til grundig revisjon av pensum før eksamen.

Johnsen mener det å kutte høstferien for å kunne fremskynde eksamensperioden én uke, fra 18. til 10. mai, vil løse problemet.

Inge Johnsen, rektor Otto Treider Private Gymnas

Rektor ved Otto Treider VGS, Inge Johnsen, mener politikerne viser liten vilje til å ta tak i problemene med russetid. – De virker redde for å bli upopulære og fremstå som gammeldagse.

Foto: Haldor Asvall/NRK

– Hvis russetiden begynner etter eksamen kan elevene feste med god samvittighet. I tillegg ville de ha sluppet det krysspresset de opplever i dag, mellom å skulle feste mye i forkant av eksamen og samtidig få gode resultater.

Bekymret over fyllesyke elever

Johnsen understreker at han unner ungdommene en god fest etter 13 års skolegang.

Samtidig mener han skolene bruker for mye ressurser på å gjennomføre undervisning for ungdom som ikke møter opp, eller som sitter fyllesyke og umotiverte i klasserommet.

– Men hvis eksamen starter tidligere, ville ikke bare russefeiringen starte enda tidligere?

– Jeg tror ikke det, fordi vi har Kong Vinter med på laget. Det er lite hyggelig for russen å rulle ute når det er minusgrader og snø, så det tror jeg vil regulere seg selv ganske effektivt.

Rektoren mener en slik ordning i tillegg vil komme skolens administrasjon til gode, ved at det vil bli enklere å overholde klagefrister og sende ut elevenes vitnemål i god tid.

– Vi trenger den ekstra tiden, og den kan vi knipe inn om høsten.

Mener politikerne stikker hodet i sanden

Johnsen synes politikerne ikke er flinke nok til å adressere problemene knyttet til russetiden, til tross for omfanget den har fått de siste årene, både når det kommer til pengebruk og lengde.

– I samfunnet generelt opplever lærerne lite gehør for de problemene de står i i mai. Politikerne stikker hodet i sanden fordi de er redde for å bli stemplet som gammeldagse. Vi savner et håndslag fra sentrale myndigheter.

Han foreslår å gjennomføre et prøveprosjekt over tre-fire år, for deretter å evaluere om ordningen har hatt den ønskede effekten.

  • Les også:

Unge Høyre ikke overbevist

Leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, er enig med Johnsen i at dagens ordning ikke er en optimal løsning, verken for lærere eller elever.

Sandra Bruflot

Leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, tror ikke minusgrader vil hindre russen fra å starte russefeiringen enda tidligere. – Da jeg var russ hadde vi stillongs og boblejakke.

Foto: Unge Høyre

Hun er likevel ikke overbevist om at det å legge eksamen én uke tidligere vil dempe russefeiringen, slik rektoren spår.

– Faren da er at de rett og slett begynner feiringa enda tidligere og bare tar en liten pause under eksamen, og det tror jeg ingen er tjent med.

Unge Høyre-lederen er heller ikke overbevist om Johnsens argument om at minusgradene vil hindre russen fra å begynne å rulle enda tidligere.

– Sett startskuddet 17. mai

Samtidig sier Bruflot at hun er åpen for å finne en løsning på problemet. Hun foreslår imidlertid å sette startskuddet for russetiden 17. mai, og avvikle alle eksamener i forkant.

– Rektor ved Treider VGS Inge Johnsen kritiserer politikerne for å ikke gripe tak i problemet. Hvor må initiativet kommer fra?

– Det er et godt spørsmål. Jeg forstår at man som politiker ikke vil tilrettelegge et helt skoleår etter russetiden. Samtidig skjønner jeg det er problematisk å være lærer for avgangselever som ikke respekterer at de har eksamen og undervisning. Men jeg tror både skolen, elevene og politikerne må sette seg sammen for å finne en løsning, sier hun.

Russens Hovedstyre er skeptisk

Avtroppende pressesjef i Russens Hovedstyre, Alfred Ryvarden, er ikke begeistret for forslaget med å kutte høstferien for å kunne fremskynde eksamen i mai.

– Da skal man jo få en pause fra lesingen. Det er mye viktigere å spre skoleåret utover, og det er skolen sin jobb å gjøre det på en god måte.

Han mener det er en misoppfatning at russen fester hver dag i russetiden, og peker på at mange også tar hvile- og lesedager i eksamensperioden.

Alfred Rangul Ryvarden med hettegenser på.

Avtroppende pressesjef i Russens Hovedstyre, Alfred Ryvarden, mener det kan være en god idé å starte høstsemesteret én uke tidligere for å kunne fremskynde eksamen i mai. Men han er ikke begeistret for forslaget om å fjerne høstferien.

Foto: Privat

Men hvis de kunne ha blitt ferdig med alle eksamener før russetiden, hadde ikke det vært en god løsning?

– Jo, men da måtte eksamen blitt lagt til før midten av mai. I Oslo begynner russetiden 1. mai, og det å skulle plassere eksamen midt oppi blir en kollisjon som allerede er omdiskutert.

Ryvarden synes imidlertid forslaget om å starte høstsemesteret i august én uke tidligere er en bedre løsning. ​​​​

– Det hadde vært bedre enn å kutte ferien.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger