Hopp til innhold

Vil fjerne ferieuke fra 60-åringene

Småbarnsforeldre trenger mer ferie enn folk over 60 år, mener arbeidstakerorganisasjonen Econa. De vil ta den ekstra ferieuken fra de eldre og gi dem til foreldre i tidsklemma

14321016

MINDRE FERIE: Organisasjonen Econa mener at eldre bør miste den sjette ferieuken. I stedet bør folk i tidsklemma med små barn få mer fri

Foto: Frank May / NTB scanpix

– Det handler om å finne løsninger som sikrer at de over 60 år blir i jobb. De er kostbar arbeidskraft sett fra arbeidsgiversiden.De er heller ikke populære å ansette på grunn av alle godene, sier administrerende direktør Tom Bolstad i Econa til Dagens Næringsliv.

Econa representerer 20.000 siviløkonomer. Drøyt 1000 av disse er over 60 år og i jobb.

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til fem uker ferie. De som er 60 år og eldre har i tillegg seks ekstra feriedager i året.

Administrerende direktør Tom Bolstad i Bedriftsforbundet

ELDRE SKVISES: Tom Bolstad i Econa mener at de eldre arbeidstakerne blir skviset ut fordi de har for mange goder, blant annet lang ferie

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

–Vi stiller spørsmål til om den ekstra ferieuken virker etter sin hensikt. Er det virkelig behov for den? spør Bolstad.

Tidsklemma

Organisasjonen har spurt medlemmene sine om hvilken gruppe som har mest behov for en ekstra ferieuke.

Svaret de fikk er at flertallet mener småbarnsforeldre og foreldre med barn i grunnskolen trenger disse ekstra feriedagene mest. Også et flertall av medlemmene over 55 år mener at de yngre foreldrene i tidsklemma trenger ekstra ferietid mest.

Laster innhold, vennligst vent..

LES OGSÅ: Ny avtale om inkluderende arbeidsliv

Uaktuelt

Econas utspill skaper sterke reaksjoner hos andre arbeidstakerorganisasjoner.

– Det er helt uaktuelt. Vi jobber etter IA- avtalens intensjoner med å sikre at eldre arbeidstakere kan bli stående i arbeidslivet så lenge som mulig. Det krever at vi har gode ordninger for å oppnå dette, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik.

Peggy Hessen Følsvik

TRENGER FRI: LOs Peggy Hessen Følsvik mener de eldre arbeidstakerne trenger mer fridager for å kunne stå i jobb lengst mulig

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Like negativ til forslaget er YS:

– I YS ser vi at mange ønsker å stå lenger i jobb med litt mer fritid, eller i en kombinasjon mellom jobb og pensjon, sier YS-leder Jorunn Berland.

Econa er på sin side bekymret for medlemmene sine, særlig eldre ledere som frykter de blir skviset ut av arbeidslivet på grunn av alle de opparbeidede godene de eldre har krav på..

Lyspunkt

AKTUELT NÅ