Hopp til innhold

Vil fjerne pensjon til etterlatte

Et utvalg oppnevnt av regjeringen vil erstatte trygd til etterlatte med tidsbegrenset støtte til aktivitet, arbeidssøking eller utdanning for dem under 67 år. Stortinget avgjør.

utvalgsleder og dekan ann-helen bay

Ann-Helen Bay har ledet et utvalg som mener etterlattepensjonene bør bli historie fordi de er gammeldagse og dyre.

Foto: ASD

Utvalgsleder Dekan Ann-Helen Bay ved Høgskolen i Oslo og Akershus foreslår flere, betydelige kutt i utbetalingene til enker og enkemenn, som i 2015 utgjorde totalt 6,8 milliarder kr, til 140.000 voksne personer. Forslagene vil først og fremst ramme hjemmeværende kvinner som har vært forsørget av ektemannen.

– Vi foreslår at de etterlatte under 67 år får en midlertidig ytelse som skal kvalifisere dem til å komme ut i inntektsgivende arbeid. Dette er slik de aller fleste trygdeytelser er for folk i yrkesaktiv alder nå, sier utvalgsleder Ann-Helen Bay.

Det vil nok reise nye spørsmål for mange som ikke er alderspensjonister, men likevel ikke i arbeid, sier pensjonsekspert Alexandra Plahte i rådgivningsselskapet Gabler.

– Hva skjer etter tre år?

 • Alexandra Plahte

  Pensjonsekspert Alexandra Plathe i Gabler spør hva som skjer med enker og enkemenn under 67 år hvis forslaget om aktivitetsplikt og begrenset etterlatte-stønad blir vedtatt.

  Foto: Helge Jørgen Edna / Privat

– De vil ikke ha et fullstendig sikkerhetsnett som går helt frem. En begrensning på tre år er foreslått og det er foreslått aktivitetskrav til støtten. Spørsmålet mange vil stille seg, er hva som skjer når de tre årene er over: Har jeg et sikkerhetsnett da? Jeg kan få forlengelse på to år, men hva skjer da? spør pensjonsekspert Alexandra Plahte.

– Blir dyrere etter hvert

Forslagene til det regjeringsoppnevnte utvalget bygger på prinsippene i de andre trygdepolitiske reformene: Arbeid, egen inntekt og opptjening av egne pensjonsrettigheter skal være førstevalget.

 • Når vi ser Folketrygden under ett, er fordelen ved gjenlevendepensjon den mest kostbare ytelsen til etterlatte.

  Ann-Helen Bay

En annen pensjon utvalget vil avvikle, er gjenlevendepensjonen, som ga 116.000 etterlatte 4,4 milliarder kroner i 2015.

– Vi foreslår at gjenlevendefordelen avvikles på sikt, sier utvalgslederen.

 • Ann-Helen Bay

  Ann-Helen Bay sier at etterlattepensjonene er gammeldagse

  Foto: Benjamin A. Ward

Likevel foreslår utvalget hennes at nye regler innføres etter hvert, slik at folk har en forutsigbarhet for pensjonen.

– Regler for en annen tid

– Gjenlevendepensjon er på siden av hvordan vi lever våre liv nå, for mange lever alene, mange skifter partnere, i tillegg så opparbeider de aller fleste seg pensjonspoeng selv, gjennom inntaksgivende arbeid, mener utvalgsleder Ann-Helen Bay.

Nye tider for familiene

Før reglene endres, vil Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie innhente reaksjoner fra dem som blir berørt, det vil si veldig mange.

 • arbeids- og sosialministeren

  Familiemønsteret har endret seg veldig og sånn sett er det logisk at vi ser på etterlatteytelsene, sier Anniken Hauglie.

  Foto: ASD

Men at tidene har forandret seg må ha noe å si, mener hun.

– Da reglene ble laget, jobbet far, mens mor var hjemme, noe som fikk store konsekvenser for familien hvis far fikk bort. Nå jobber jo kvinnene selv og opparbeider pensjonsrettigheter. Familiemønsteret har endret seg veldig og sånn sett er det logisk at vi ser på etterlatteytelsene.

Hva vi skal falle ned på til slutt, det får jeg komme tilbake til. Nå skal saken på høring og så skal vi gå gjennom alle forslagene før vi kommer til Stortinget med konkrete forslag, sier statsråd Hauglie.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger