Hopp til innhold

Regjeringen vil fengsle nordmenn som planlegger å krige i Syria

Regjeringen vil at PST skal kunne stoppe personer som planlegger å delta i krigen i Syria, allerede før de reiser fra Norge, og straffe dem med inntil ett års fengsel.

Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil endre loven for å stanse norske fremmedkrigere.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

De personene som faktisk reiser til Syria eller andre land og deltar i en væpnet konflikt der, vil regjeringen at skal kunne straffes med fengsel i inntil seks år.

Det kommer frem i regjeringens lovforslag mot fremmedkrigere, som er sendt ut på høring i dag.

– Privates deltakelse i væpnet konflikt i utlandet er blitt aktualisert ytterligere med krigen i Syria. Både PST og E-tjenesten er bekymret for terrorfaren når fremmedkrigere kommer tilbake til Norge. Jeg deler denne bekymringen. Vi må vurdere om strafferettslige virkemidler kan være effektive for å hindre deltakelse i krigshandlinger ute, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Da regjeringen la frem sin handlingsplan mot radikalisering i forrige måned, åpnet den for å straffe dem som deltar i krigen i Syria. Når det nye lovforslaget nå sendes ut på høring, er det klart at det er nettopp det regjeringen gjør.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Benedicte Bjørnland, har tidligere uttalt at lovverket slik det er i dag, gjør jobben vanskelig for PST.

– Slik det er nå, er det krevende for PST å sette foten ned for personer som vi har grunn til å tro at er på vei til Syria, sa Bjørnland forrige måned.

Vil forby all rekruttering

Borgerkrigen i Syria har tiltrukket seg krigere fra hele verden. Nøyaktig hvor mange som kommer fra Norge, er vanskelig å slå fast.

PST har oversikt over om lag 40 personer som har knyttet seg til ekstreme islamistiske grupper, men sier de antar at tallet er høyere.

PSTs frykt er at de som reiser til Syria for å krige, kommer radikalisert og våpentrente tilbake til Norge.

I forrige måned uttalte sjefen for Etterretningstjenesten at flere nordmenn trolig også kriger for ISIL i Irak.

Etter dagens lovverk er det allerede forbudt å verve noen til krigstjeneste for en fremmed stat. Til Aftenposten i dag sier Anundsen at gjeldende lovgivning rammer rekruttering til kjente terrororganisasjoner som ISIL, men ikke undergrupper eller avhoppere av terrororganisasjoner, eller bander, private firmaer og leiesoldater.

Regjeringen vil derfor forby all rekruttering til militær virksomhet for en fremmed stat eller en ikke-statlig styrke eller gruppe.

I det nye lovforslaget foreslår regjeringen at de som rekrutterer noen i Norge til en slik virksomhet, skal kunne straffes med bot eller fengsel i inntil tre år.

Ønsker fengsel i ti år for angrep på norske styrker

Anundsen sier at regjeringen også vil styrke vernet for norske styrker på oppdrag i utlandet.

– Norske soldater som deltar på oppdrag i utlandet, skal være beskyttet mot angrep fra egne borgere i samme grad som ved væpnet angrep i Norge. Jeg sender derfor på høring et lovforslag som kriminaliserer angrep på norske styrker i internasjonale operasjoner i utlandet, sier Anundsen.

I høringsforslaget heter det at den som deltar i angrep mot norske militære styrker, skal kunne straffes med fengsel i inntil ti år, eller i inntil 15 år ved grove overtredelser.

Dem som planlegger angrep på norske styrker, vil regjeringen at skal kunne straffes med fengsel i inntil seks år.

Høringsfristen er 3. oktober.

AKTUELT NÅ