Stoltenberg vil gjøre det lettere å fengsle kriminelle asylsøkere

Regjeringen går inn for et forslag som gjør at det blir lettere å fengsle og utvise kriminelle asylsøkere. Det gjelder spesielt de som selger narkotika i åpne rusmiljøer.

Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg vil gjør det vanskelig for kriminelle asylsøkere.

Foto: NRK

– Vi vil fremme et lovforslag som gjør at vi lettere kan fengsle og etter hvert utvise utlendinger som misbruker asylinstituttet og som gjør kriminelle handlinger i Norge, sier statsministeren til NRK.

LES OGSÅ: – Norge har en streng asylpolitikk sammenlignet med andre land

Gjelder spesielt de som selger narkotika

Narkosalg ved Akerselva

Stoltenberg vil gjøre det vanskeligere å for de som selger narkotika ved Akerselva i Oslo.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Stoltenberg sier det gjelder spesielt de som selger narkotika i åpne rusmiljøer og som man i dag ikke har mulighet til å fengsle og utvise. Han trekker frem Akerselva som et problemområde.

– Regjeringen vil foreslå at asylsøkere som begår kriminalitet i åpne rusmiljøer i de store byene, skal kunne pålegges et bestemt oppholdssted andre steder i landet. Hvis et slikt pålegg ikke etterleves av asylsøkeren, så ligger det i vårt forslag en mulighet for fengsling etter utlendingsloven mens saken er til behandling, sier statsministeren.

Ifølge Stoltenberg er dette et viktig tiltak for å bekjempe kriminalitet.

Skape respekt for de som trenger asyl

– Men det handler også om å skape respekt for asylinstituttet og for de menneskene som er forfulgt og trenger asyl, sier han.

– Vi må unngå man ikke kan fengsle mennesker som blir tatt for å selge narkotika i de åpne rusmiljøene. Det er ihvertfall ikke mulig å fengsle dem lenge nok til å unngå at de kommer tilbake.

– Vil det være annerledes å bli med tatt med noen gram hasj i lomma for en asylsøker enn en nordmann?

– Det avgjørende er at hvis en asylsøker bryter kravet til opphold kan personen fengsles.

NOAS: Reagerer på at det utelukkende dreier seg om asylsøkere

– Jeg reagerer på at dette utelukkende dreier seg om mennesker som har søkt asyl, sier generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Ann-Magrit Austenå.

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS.

Foto: NOAS

Hun stiller spørsmålstegn ved at det bare er asylsøkere og ikke andre innvandrere som kan utvises.

– Det er å være asylsøker er en like lovlig måte å være i Norge på som å være arbeidsinnvandrer eller å komme hit som student fra et annet land. Forslaget kan føre til at det blir en kobling mellom å være asylsøker og å være kriminell, sier hun.

Samtidig sier Austenå at hun har forståelse for at det blir reagert mot asylsøkere som begår kriminelle handlinger.

– Man kan ikke bruke asylinstituttet for å beskytte seg mot rettssystemet, sier hun.

Ingen sammenheng med utlendingsloven

Advokat Arild Humlen

Advokat Arild Humlen.

Foto: PER R. LØCHEN / Scanpix

Ifølge leder av Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, Arild Humlen, er dette helt nye målsetninger i forhold til det lovarbeidet som har vært gjennomført frem til nå.

– Lovene som er foreslått i utlendingsloven har ingen sammenheng med de nye forslagene til Stoltenberg, sier han.

Humlen mener dette er et politisk utspill som ikke har forankring i de juridiske forholdene.

– Jeg vet at regjeringen skal komme med et forslag om er å senke terskelen for å fengsle utlendinger der man har grunn til å anta at de oppgir feil identitet. Men jeg kjenner ingen nye lovforslag som skal gå på utvisning, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger