NRK Meny
Normal

Vil få ned prisen på parkeringsbøter

Forbrukerombudet vil lovpålegge private selskaper til å senke prisnivået på parkeringsbøter.

Parkeringsvakt

Forbrukerombudet mener bøter på over syv hundre kroner er for mye.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Gry Nergård

Forbrukerombud Gry Nergård mener mange selskaper bøtelegger for høyt.

Foto: Pressebilde

Private parkeringsselskaper har de siste årene økt størrelsen på kontrollavgiftene til tross for Forbrukerombudets innvendinger mot dette. Bøter på syv hundre kroner eller mer er ikke uvanlig.

LES OGSÅ: Eksplosjon i bøtenivået

Bot for å glemme å trekke lapp

– I mange tilfeller ser vi at sanksjonen ikke står i rimelig forhold til overtredelsen. Dette må nå reguleres slik at parkeringsselskaper ikke kan ilegge store kontrollavgifter for små overtredelser, sier fungerende forbrukerombud Gry Nergård.

Det er særlig høye bøter i forbindelse med at folk glemmer å trekke lapp ved gratisparkering.

– Vi ser særlig at det reageres der forbruker har glemt å trekke lapp ved gratisparkering og der forbruker faktisk har betalt for parkering, men marginalt går over tidsfristen. I slike tilfeller står ikke en bot på mellom syv og åtte hundre kroner i rimelig forhold til overtredelsen, sier Nergård.

Bør ikke overstige fem hundre kroner

Private parkeringsselskapers håndhevning er i dag ikke særskilt lovregulert. De fleste selskapene har inngått en avtale med forbrukermyndighetene om felles retningslinjer for bøtelegging.

I disse retningslinjene fremgår det at størrelsen på kontrollavgiften ikke bør overstige størrelsen på det offentlige parkeringsgebyret, som i dag er på fem hundre kroner.

Mange private selskaper har, til tross for Forbrukerombudets innvendinger mot dette, økt sine kontrollavgifter de siste årene.

– Forbrukerne reagerer med rette

Samferdselsdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang av et nytt felles regelverk for offentlig og privat parkering.

– Det bør innføres en generell regel om at sanksjonen må stå i et rimelig forhold til overtredelsens art. I tillegg støtter jeg at det innføres en lavere sats som skal brukes for mindre alvorlige brudd, som for eksempel ved overtredelse av vilkår ved gratisparkering. Forbrukerne reagerer med rette på dagens praksis, sier Nergård.

– Positive til ny lov

– Vi er positive til at myndighetene regulerer parkeringsdrift i Norge gjennom en ny forskrift. Forskriften vil skape klare forhold for både parkeringsselskaper, grunneiere og forbrukere. Dette har vært et ønske fra vårt selskap i mange år.

Det sier driftssjef Lars Monsen ved det private parkeringsselskapet Q-park.

Han forteller at selskapets avgifter varierer fra tre til syv hundre kroner.

– Vi mener at dagens ordning med forskjellige regler og forskjellige satser på kontrollavgifter, fra parkeringsplass til parkeringsplass er uheldig. Vi har forståelse for at publikum misliker dette, sier Monsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger