Vil endre passregler for å hindre at norske barn blir sendt til koranskoler

Regjeringen vil ta passet fra barn og unge som står i fare for å bli sendt ut av landet mot sin vilje.

Koranskolen Dhibu Raxma i Mogadishu

KORANSKOLEN I MOGADISHU: Dette er en av koranskolene NRK tidligere har omtalt. Utenfra ser dette ut som et senter for naturmedisin, men norsk-somaliere NRK snakket med i 2017 sa at skolen var en radikaliseringsarena.

Foto: NRK

– Målet er å forebygge at barn og unge her i landet blir utsatt for blant annet tvangsekteskap, vold og overgrep, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til NRK.

Lovforslaget blir sendt til Stortinget fredag.

Forslaget gjelder mindreårige som står i fare for å bli utsatt for straffbare forhold i utlandet, eller forhold som kan medføre fare for liv eller helse.

Det foreslås at barnevernet skal samtykke til utstedelsen.

Frykter mørketall

Dersom lovforslaget går igjennom, kan politiet fra neste sommer både nekte å utstede pass, men også tilbakekalle pass, til unge de mener er i faresonen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet mottok i overkant av 170 saker i 2018 som omhandlet norske barn og unge som var etterlatt i utlandet, eller som sto i fare for å bli utsatt for vold eller tvangsekteskap.

– Dette er de sakene vi vet om, men vi frykter at det er mørketall, sier justisministeren.

 Jøran Kallmyr

PASSNEKT: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) frykter det er mange barn og unge som blir sendt til utlandet for å bli utsatt for tvangsekteskap, vold og angrep. Derfor vil han nekte de pass.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Koranskoler

NRK har tidligere avslørt hvordan norske barn har blitt sendt til skoler i utlandet mot sin vilje. Flere av elevene har forklart at de ble sperret inne, låst fast og mishandlet.

Volden og overgrepene ungdommene fortalte om, er en av årsakene til at regjeringen nå vil endre lovverket.

– Det er viktig at vi beskytter de ungdommene fra dette. Å nekte dem pass kan være et virkemiddel som gjør det vanskelig å bli uttransportert, sier Kallmyr.

En Fafo-rapport fra januar i år, viste at nesten fire av ti norske ungdommer med somalisk bakgrunn har blitt sendt på skole i utlandet.

Illustrasjon av en gutt som ble bundet fast og hengt opp før han ble pisket under fotsålene

PISKET: Slik forteller en av ungdommene at han ble hengt opp, før han ble pisket mot fotsålene. Illustrasjon: Esther Bjørneboe/ NRK

Lettere å komme hjem

Samtidig som regjeringen vil gjøre det vanskeligere for ungdommen å komme seg ut av Norge, vil de gjøre det lettere for dem som allerede befinner seg i utlandet å komme hjem.

Therese Sørhaug jobber i Røde Kors sin hjelpetelefon for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I fjor var hun i kontakt med et tjuetalls ungdommer som var etterlatt i utlandet.

– De så ikke den komme nødvendigvis, de føler seg veldig hjelpeløse og det eneste de ønsker seg er å komme seg tilbake til Norge, sier Sørhaug.

Hun håper en endring i passreglene kan hjelpe.

– Vi synes det er positivt at regjeringen nå kommer med forslag som kan bidra til å forebygge at unge blir sendt på ufrivillig utenlandsopphold. I noen saker kan det bli mindre komplisert å få unge hjem igjen til Norge.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger