Justispolitikere vil endre mafiaparagrafen

Justispolitikerne på Stortinget vil gjøre det lettere å dømme MC-klubbene for organisert kriminalitet og ønsker å endre mafiaparagrafen i straffeloven.

Jan Bøhler

Jan Bøhler (Ap) i Stortingets justiskomité vil gjøre det lettere å dømme MC-klubbene.

Foto: Karlsen, Anette / Scanpix

Endringen kan komme allerede neste år, skriver Aftenbladet.

– Det er et mål for oss å sette slike miljøer under press. Dette gjelder selvsagt ikke bare for MC-gjengene, men det er ikke til å legge skjul på at ønsket om å endre den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven blant annet er begrunnet i erfaringer fra politiets arbeid med dette miljøet, sier Jan Bøhler (Ap) i Stortingets justiskomité til avisen, og legger til:

– Det viser seg at det er for vanskelig å få personer dømt for organisert kriminalitet i Norge, slik loven er utformet i dag, sier Bøhler.

Enstemmig

Justiskomiteen gikk enstemmig inn for å utrede en tiltakspakke for å ramme organisert kriminalitet i Norge.

Ved årsskiftet blir det lagt fram en stortingsproposisjon som skal gjøre det enklere å få noen dømt etter straffelovens paragraf 60a, den såkalte mafiaparagrafen.

Forslaget blir sendt ut på høring i løpet av sommeren.

«Organisert kriminell gruppe»

Slik lyder mafiaparagrafen i Straffeloven i dag:

«§ 60a. Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel.

Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger.

Forhøyelse av maksimumsstraffen etter bestemmelsen her får anvendelse i forhold til lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning, hvis ikke annet er bestemt.»

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger