Vil doble antall politifolk i gatene

Nå går justis- og polititoppene til angrep på overfallsvoldtektsbølgen. – Den helga vi går i møte vil vi ha en sjeldent stor satsning på politi i gatene, sier justisminister Knut Storberget.

Vidar Refvik, Knut Storberget, Arnstein Gjengedal

Dobling av antallet politifolk i gatene. Dette er blant satsningene som ble offentliggjort på en pressekonferanse om overfallsvoldtekter i ettermiddag. Fra venstre assisterende politidirektør Vidar Refvik, justisminister Knut Storberget og Oslo-politimester Arnstein Gjengedal.

Foto: Camilla Wernersen, NRK

I dag har justisminister Knut Storberget møtt toppene i politi og påtalemyndigheter for å diskutere tiltak mot overfallsvoldtektsbølgen i Oslo.

På en pressekonferanse i ettermiddag sa justisminister Knut Storberget at det kommende helg vil være en sjeldent stor satsning på politi i gatene.

Storberget sier de vil doble antallet polititjenestemenn i gatene i kommende helg og i helgene som kommer. Det vil blant annet bli hentet inn mannskap fra Utrykningspolitiet.

I tillegg har Oslo-politiets etterforskningsavdeling fått ti nye stillinger.

Politimester Arnstein Gjengedal i Oslo oppfordrer alle til å hjelpe til dersom noen er i nød.

– Vi må alle ta et ansvar for å hjelpe til dersom vi ser noen som trenger hjelp, sier han, og legger til at oslopolitiet har en ekstra utfordring i helga med cupfinalen.

Kart over overfallsvoldtektene i Oslo i 2011

Dette kartet viser hvor overfallsvoldtektene har funnet sted i Oslo i 2011. Politi- og justistoppene i Norge presenterer nå en rekke tiltak for å snu trenden.

Foto: NRK

Glad for massemobiliseringen

Storberget sier at politikapasiteten skal være så stor som mulig, særlig gjennom de timene av døgnene når vi vet at det skjer flest overfall.

– Jeg har ingen illusjon om at vi skal komme dit at det er politifolk for hver tiende meter i Oslo som står og passer på. Jeg tror ikke det er et slikt samfunn vi ønsker oss, sier han, men understreker:

– Debatten vi har hatt har avstedkommet noe bra. Den har satt fokus på vold mot kvinner. Når vi har én voldtekt, så er det én for mye. Men samtidig så skjer det sikkert mange hundre voldtekter som aldri kommer frem i lyset fordi de skjer hjemme i senga, sier han.

Han håper at denne debatten kan rette søkelys på volden som rammer kvinner i samfunnet.

– Voldtekt handler om grunnleggende, kulturelle, nedarvede verdier som vi må snu, og derfor er jeg glad for massemobiliseringa som nå skjer, sier han.

Fakkeltog mot voldtekt i Oslo

Til tross for fakkeltoget mot overfallsvoldtekter sist helg, kom det meldinger om nye voldtekter og overgrep i Oslos gater nattestid.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Vil senke DNA-terskelen

På pressekonferansen sier riksadvokat Tor-Aksel Busch at partene har kommet frem til at tida er inne for å vurdere om terskelen for DNA-registrering i forbindelse med kriminalitet skal senkes. Per i dag gjøres dette kun hvis personen har en dom på 60 dagers fengsel eller mer.

– Tiden inne til å vurdere om det skal være mulig å ta i bruk DNA også på et lavere straffegrunnlag. De som begår alvorlig kriminalitet, har ofte også mindre kriminalitet bak seg, sier Busch.

Han sier at det er særdeles viktig at overfallsvoldtekter får en rask etterforskning.

– Dersom man ikke finner bevis tidlig, så blir etterforskning vanskelig. Vi beklager i særdeleshet at det er så mange uoppklarte forhold, og vi kan sikkert bli bedre, men vi starter ikke på null, sier han.

I tillegg jobbes det aktivt for å høyne straffenivået i voldtektssaker. Gjennomsnittlig straffenivå i dag er ett år og ni måneder, noe Busch synes er altfor lavt.

– Det er en betydelig påkjenning og livsbegrensende å bli offer for voldtekt, og det er selvfølgelig vår oppgave å sørge for at straffenivåene er tilstrekkelig høye, sier Busch.

Han sier dette er ikke fullt så enkelt, men at rettssvesebet er i gang med å endre dette.

Skal forfølge tidligere overgripere

Voldtektsgruppa i Kripos har tidligere uttalt at de vil sirkle inn både tidligere og potensielle voldtektsforbrytere, og følge dem så tett at det blir vanskelig å begå nye overgrep.

– Det er et viktig bidrag til å forhindre overfallsvoldtekter, sier leder av gruppa, Cecilie Lilaas-Skari. Dette innebærer at i tillegg til å prøve å kartlegge mulige voldtektsforbrytere, så skal også tidligere gjerningsmenn også holdes under oppsyn.

Hun sier likevel at et slikt forsøk på å holde oversikt aldri vil være et vanntett system, men tror det kan være et viktig bidrag.

Politidistriktene blir en viktig samarbeidspartner for Kripos med disse sakene.

– Det er viktig å være i god dialog med politidistriktene. Det er de som sitter på lokalkunnskapen, så vi kommer til å jobbe tett opp mot distriktene, sier hun.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger