Hopp til innhold

Vil diktere legenes sykemeldinger

Diagnosen pasienten har skal bestemme hvor lang sykemelding hun får. Ingen skal få en sykemelding som er lengre enn seks måneder.

brukket arm

SYKEMELDING: Høyres programkomité går inn for at diagnosen, som foreksempel en brukket arm, skal bestemme hvor lang sykemelding skal bli - ikke legens skjønn.

Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Bent Høie Høyre

VISJONER: Bent Høie har ledet gruppa som har utarbeidet Høyres programutkast.

Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Dette er noen av tiltakene Høyres programutvalg foreslår for å få arbeidstakere raskere tilbake i jobb.

I dag la Høyre fram sitt programutkast som resten av partiet skal ta stilling til på landsmøtet.

Partiet leder stort på meningsmålingene, og forslagene som legges fram nå legger grunnlaget for hvordan Høyre skal styre dersom de vinner valget neste år.

Høyre vil bli «arbeidspartiet»

Høyre har lenge forsøkt å profilere seg som det nye «arbeidspartiet».

I førsteutkastet til programmet Høyre skal gå til valg på, kommer det klart fram at Arbeiderpartiet ikke får ha parolen «Arbeid for alle» for seg selv:

«Den viktigste oppgaven i velferdspolitikken er å legge til rette for at så mange som mulig kan delta i arbeidslivet», skriver partiet.

Men samtidig slår Høyres programutvalg fast at altfor mange nordmenn står utenfor arbeidslivet. Tall fra Nav viser at sykefraværet i Norge er på 6,9 prosent. Samtidig mottar 9,6 prosent uførepensjon.

Høyre vil store forskjeller til livs

For å unngå at friske folk går hjemme foreslår Høyre blant annet å innføre såkalt normert sykemelding. Det betyr at legene må følge et skjema som fastslår hvor lang sykemelding en gitt diagnose skal gi.

Bakgrunnen er at studier har avdekket at ulike leger gir svært ulike sykemeldinger for samme diagnose. I 2010 viste en Nav-studie at det også er store forskjeller fra fylke til fylke.

Mens gjennomsnittlig sykemelding for diagnosen «skuldersykdom» var 55 dager i Oslo, ga legene i Oppland i snitt 85 dager.

Suksess og strid i Sverige

Ordningen er allerede innført i Sverige, og de store arbeidsgiverorganisasjonene i Norge støtter forslaget.

Men da statsminister Jens Stoltenberg viste interesse for normert sykemelding i 2009 møtte han massiv motstand i LO.

Selv om ordningen har bidratt til å halvere sykemeldingsperioden for enkelte sykdommer i Sverige, advarte svensk LO mot ordningen.

De mente det var feil at en snekker og en kontoransatt som brekker armen skal få like mange dager borte fra jobben.

I 2010 ble det klart at den rødgrønne regjeringa droppet ordningen. I stedet fikk legene en veileder som skulle hjelpe dem å gi riktig antall sykemeldingsdager til hver diagnose.

Vil kreve aktivitet fra sosialhjelpsmottakere

I tillegg til normert sykemelding, vil Høyre legge et tak for hvor lang sykemelding leger kan gi. Ingen pasienter skal få mer enn seks måneder av sin egen fastlege. Samtidig vil de gjøre Nav-kampanjen som skal gi sykemeldte arbeidstakere raskere sykehusbehandling eller rehabilitering mer effektiv.

Men det er ikke bare syke arbeidstakere Høyre vil ha raskere tilbake i jobb.

I programutkastet kommet det fram at de også vil innføre aktivitetsplikt for friske sosialhjelpsmottakere.

Høyre vil også se på om enkelte velferdsordninger som i dag betales ut til brukerne kan byttes ut med tjenester eller tiltak.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ