Spekter vil bytte ut IA-avtalen for å få flere kvinner i jobb

Arbeidsgiverforeningen Spekter vil bytte ut dagens IA-avtale med en «mobiliseringsavtale» som skal få flere kvinner og innvandrere til å jobbe mer.

Frisklivssentralen i Ålesund har startet opp

VIL HA KVINNER I JOBB: Spekter mener det er særlig viktig at flere kvinner kommer ut i heltidsjobb. I dag jobber 41 prosent av kvinnene deltid. Illustrasjonsfoto: Trening ved Frisklivssentralen i Ålesund.

Foto: Tor Sivertstøl / NRK

Anne Kari Bratten

TRENGER FLERE HENDER: Direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter vil erstatte dagens IA-avtale med en Mobiliserings-avtale.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix
anniken huitfeldt

GOD IDÉ: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter må vurdere forslagene til en ny IA-avtale.

Foto: Morten Holm / NTB Scanpix

– Det er på tide å tenke bredere og heve ambisjonene mer enn i IA-avtalen. Vi trenger en avtale for å mobilise arbeidskraft, sier Anne-Kari Bratten, direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Hun mener myndighetene må forpliktes til å øke sysselsettingen, særlig blant kvinner, innvandrere og langtidssykemeldte.

Spekter foreslår at den nye avtalen bør hete mobiliseringsavtalen - MOA.

For mange kvinner jobber deltid

Bratten mener det største potensialet til å få flere i jobb, ligger blant kvinnene:

– 41 prosent av kvinnene jobber deltid. Det er altfor mange. Vi mangler også tiltak for å hindre at så mange faller ut av videregående skole. 30 prosent faller fra, og mange av dem vil ikke komme inn i arbeidslivet igjen, sier Bratten.

Noe av bakgrunnen for forslaget, er at Spekter frykter mangel på helsepersonell.

Frykter dårligere velferd

– MOA kan sikre at vi får diskutert nye arbeidstidsordninger så flere kan jobbe mer. Altfor mange jobber deltid i pleie- og omsorgsyrkene. Husk at SSB sier at i 2035 vil Norge mangle 60.00 helsefagarbeidere, advarer Bratten, som mener alternativet er tydelig:

– Vi får ikke samme nivå på velferdstjenestene dersom ikke arbeidsinnsatsen per innbygger i Norge øker, sier Bratten.

Arbeidsministeren positiv

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener dette er et positivt utspill fra Spekter:

– Nå har IA-avtalen virket i tre år, og skal virke i ett år til. IA kan vise til gode resultater – vi har fått ned sykefraværet. Derfor er det bra at partene allerede har begynt å diskutere neste steg, sier Huitfeldt.

Selv vil hun enn så lenge holde seg unna det konkrete innholdet i en ny avtale.

– Staten har aldri sagt hva som skal tas inn i IA, men at vi i fellesskap skal lage en avtale vi er enige om. Derfor kan jeg ikke nå komme med noe utspill om hva en ny avtale skal inneholde, sier arbeidsministeren til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger