Hopp til innhold

Vil be FN granske Norge

Norge bryter barnekonvensjonen når de sender ut utlendinger med barn i Norge. Nå vil Barneombudet bringe opp saken i FN.

Reidar Hjermann
Foto: NRK

Barneombudet får ofte henvendelser om saker der far eller mor blir utvist fra Norge, mens barna deres blir værende i landet.

Ifølge barnekonvensjonen, som Norge er forpliktet til, skal det svært alvorlige lovbrudd til før småbarnsforeldre utvises. Dette fordi retten til samvær med foreldrene skal vektlegges, og hensynet til barnets beste skal veie tyngst.

LES MER OM BARNEKONVENSJONEN HER!

- Men det kan se ut som det ikke er særlig alvorlige brudd på utlendingsloven som ligger til grunn for flere utvisninger, og det ser ut til at reguleringsbehovet "vinner" over hensynet til barna. Det er problematisk, sier barneombud Reidar Hjermann til NRK.

LES OGSÅ: - Norske myndigheter er feige

I Stortinget

Tidligere har han tatt opp saken i Stortinget, og krevd at det må gis klare føringer til utlendingsmyndighetene om at hensynet til barna skal vektlegges.

- Til tross for at det hevdes at at hensynet til barna veier tungt, kan det tyde på at det ikke er slik i realiteten. Det bekymrer oss veldig, sier Hjermann.

Nå vil han rapportere saken inn til FN.

- Vi vil ta opp dette med FN når vi til høsten skal rapportere om hvordan Norge følger barnekonvensjonen. Regjeringen skal i februar neste år svare på hvordan barnekonvensjonen følges i Norge, og dette er et område vi vil peke på overfor FNs barnekomité i forkant av regjeringens redegjørelse, forklarer Hjermann.

Utvist pappa

Tidligere denne uken skrev NRK om barna i familien Molliqaj i Porsgrunn som må vokse opp uten pappaen, etter at han ble sendt tilbake til Kosovo.

LES OGSÅ: - Utvist fordi han vil være pappa

Han hadde glemt å fornye arbeidstillatelsen, og dermed brutt utlendingsloven.

Familien er ikke alene. Hvert år opplever norske barn at deres utenlandske fedre blir utvist fra Norge som følge av større eller mindre lovbrudd.

Dette splitter familier, og mange barn vokser opp uten en far til stede.

Video nsps_upload_2009_2_27_13_20_19_727.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

SE VIDEO: Ønsker pappa tilbake

Diskriminerer

Ifølge Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), diskriminerer myndigheten barn med utviste foreldre.

LES OGSÅ: - Diskriminerer norske barn

- Disse barna det er snakk om er norske statsborgere, men likevel opplever vi at myndighetene diskriminerer de. Det virker som det er ett sett regler som gjelder for barn med utviste foreldre, og ett annet for andre norske barn, sier Anita Rathore i OMOD.

Hun mener det er bekymringsverdig at barne- og likestillingsministeren ikke har valgt å engasjere seg i situasjonen til barn med utviste foreldre, slik hun bør gjøre i alle saker som dreier seg om mindreårige.

Anita Rathore

MÅ PÅ BANEN: Anita Rathore i OMOD mener barneministeren må tilrettelegge forholdene bedre for barn med utviste foreldre.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

For selv om utvisningssaker i dag er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet, mener OMOD at det er på tide at barneministeren kommer på banen.

- Det er tross alt barne- og likestillingsdepartementet som sitter med ansvar for likestillingspolitikken og barnepolitikken. Hun er ansvarlig for alle barn her i landet, sier Rathore.

Faguttalelser viktig

Men barneombudet er ikke enig med OMOD på dette punktet. Han mener at disse barna til syvende og sist er AIDs ansvar.

- Dette er et selvstendig ansvar for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Barneministeren har et overordnet ansvar for barn, og Anniken Huitfeldts oppgave er å synliggjøre hensynet til barna overfor resten av regjeringen. Hun skal sørge for at departementene har et barneperspektiv i det de driver med, men saker som dette, er AIDs ansvarsområde, sier han.

Men på hvilke måter kan myndighetene legge til rette forholdene for barna i en slik situasjon?

- Det er viktig at utlendingsmyndighetene ser på faguttalelser angående hvordan slike utvisninger påvirker barna. I vedtakene synliggjøres det dessuten ikke hvordan vurderingene i forhold til barna er gjort. Dette må endres. Man kan ikke bare påberope seg å ha vurdert hensynet til barna, det må dokumenteres skriftlig. Da kan det også brukes i en eventuell klageprosess, sier Hjermann.

AKTUELT NÅ