Vil avskaffe NRK-lisensen

Høyres landsmøte har vedtatt å avskaffe fjernsynslisensen og heller finansiere driften av NRK over statsbudsjettet.

Ine Eriksen Søreide
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Det betyr at folk ikke lenger trenger å betale den årlige tv-lisensen på drøye 2300 kroner hvis Høyre får gjennomslag for sitt standpunkt i Stortinget.

Forslaget ble vedtatt med 156 mot 107 stemmer på partiets landsmøte.

Ser på mange kanaler

Det var Torbjørn Røe Isaksen og Ine Marie Eriksen Søreide som foreslo å fjerne NRK-lisensen. - Det er ikke lenger slik at vi bare har én almennkringkaster.

- De unge ser på mange kanaler. De synes det er rart å betale lisens til bare en av dem, sa Ine Marie Eriksen Søreide i debatten. Hun mente også at NRKer blitt mer kommersiell, mens TV2 også driver almennkringkasting.

Hun viser til at mange av dem som i dag avkreves lisenspenger, bruker NRK mindre enn andre kanaler.

Dessuten mener hun at NRK mer og mer opptrer som andre privatfinansierte fjernsynskanaler, ved blant annet å kjøpe inn produksjonen fra eksterne selskaper og leie ut produksjonskapasitet.

Høyre-ledelsen stemte mot

Olemic Thommessen

Olemic Thommessen

Foto: NRK

Høyreledelsen stemte mot forslaget på landsmøtet. Olemic Thommessen advarte partiet mot vedtaket. - Det vil skape for nære bånd mellom NRK og politikerne, sa han i debatten.

Torbjørn Røe Isaksen er uenig. Han sier at NRK allerede er avhengig av politikerne, som setter grenser for hva NRK kan ta inn i lisens.

- Men man må være ekstra på vakt mot innblanding i NRKs redaksjonelle vurderinger, slik den sittende regjeringen har forsøkt, sier Røe Isaksen.

NRKs budsjett ligger på 3,5-4 milliarder i året, og dette mener Røe Isaksen bør finansieres over kulturbudsjettet.

- Forholder oss til eier

- Det er klart at vi forholder oss til de rammebetingelsene som den sittende regjering til enhver tid går inn for, sier kommunikasjonsdirektør Sigurd Sandvin.

- Men NRK har argumentert for dagens ordning med lisensfinansiering, fordi det er en ordning som opprettholder avstanden til politikerne, sier Sandvin.

Fakta om NRK-lisensen