Hopp til innhold

Støttegruppe krever granskingskommisjon for Scandinavian Star-brannen

Støttegruppen etter brannen på Scandinavian Star ber regjeringene i Norge, Danmark og Sverige om en egen granskingskommisjon.

Scandinavian Star

159 mennesker døde som følge av brannen på Scandinavian Star i 1990. Nå krever støttegruppen ny gransking av brannen.

Jan Harsem

Talsperson for den norske støttegruppen Jan Harsem vil at de skandinaviske regjeringene starter ny gransking av fergebrannen.

Foto: Rehn-Erichsen, Jarl / SCANPIX

Gruppen har i dag sendt en anmodning til de skandinaviske regjeringene hvor de ber om en ny gransking av mordbrannen på Scandinavian Star i 1990.

– Hvem som eide og opererte skipet har aldri blitt gransket eller etterforsket. Det er viktig for de overlevende og etterlatte at vi får en fullstendig gransking av alle aspekter av mordbrannen. Dette er vårt svar på at Riksadvokaten i fjor avslo å gjenoppta saken, sier Jan Harsem som et talsperson for den norske støttegruppen.

Flere brannstiftelser

De branntekniske ekspertene til det tidligere granskningutvalget i 1990, har presentert et forslag til gjennomføring av nye brannundersøkelser. Dette forslaget følger Støttegruppens brev i dag.

Utvalget i 1990 hadde en begrensning i sitt mandat, til kun å utrede brannforløpet frem til kapteinen forlot skipet kl. 03.20 om morgenen den 7. april. Etter dette brant det fortsatt i halvannet døgn, til all brann var slukket om ettermiddagen den 8. april.

Nå hevder flere branneksperter at det må ha vært flere brannstiftelser om bord i løpet av denne perioden.

Det var flere branner om bord med flere timers mellomrom og en frivillig ekspertgruppe bestående av blant annet maritim og brannfaglig ekspertise la 6. april frem en selvstendig beretning om hva de tror skjedde om bord.

Gruppen har gått gjennom samtlige politiavhør og vitneforklaringer og satt i system opp imot branntekniske undersøkelser gjort av Skansen Consult i Bergen. Konklusjonen til ekspertene og medlemmene av «Bergensgruppen» er at brannene om bord var påsatt, adskilt og del av en planlagt forsikringssvindel.

Foreldet i 2015

Jan Harsem sier Støttegruppens krav om en granskingskommisjon ikke kommer i konflikt med denne ekspertgruppens krav om en ny strafferettslig etterforskning.

– Snarere tvert imot. Det er presisert i både sjøloven, internasjonale konvensjoner og et eget EU-direktiv at gransking av sjøulykker skal være atskilt fra sivilrettslig og strafferettslig ansvar. Anmodningen om en granskingskommisjon er derfor ikke i motsetning til å etterforske det Bergensgruppen har lagt frem. Vi støtter arbeidet for gjenopptagelse av politietterforskningen, sier Jan Harsem.

Alle som har vært del i etterforskningen er enig om at brannen på Scandinavian Star var påsatt. Brannstiftelsen rammes av straffelovens mordbrannparagraf, som har en foreldelse på 25 år. I 2015 er saken dermed foreldet etter norsk lov.

Den opprinnelig etterforskningen slo fast at den danske lastebilsjåføren Erik Mørk Andersen var mistenkt for å ha stukket fergen i brann. Mørk-Andersen døde selv i brannen, og videre etterforskning ble henlagt i 1991.

Harsem er blant mange som aldri har slått seg til ro med at etterforskningen kom frem til sannheten. Han reagerer også på at ansvaret for driften av skipet, som ikke var sjødyktig, heller aldri er etterforsket eller gransket.

– Skandaløse unnlatelser

– Vi ønsker en gransking som ikke er bundet opp i en foreldelse slik politiets etterforskning vil være. Det finnes flere eksempler på at ulykker, terrorhandlinger og katastrofer som er blitt gjenstand for gjenåpning og ny gransking, uavhengig av politiets etterforskning. Myndighetene i Skandinavia må vise samme vilje til å avdekke hendelsesforløp og ansvar, som vi ser internasjonalt, sier Harsem.

Han viser til at britiske myndigheter for noen måned siden beklaget feilene som ble begått ved Hillsborough-ulykken i 1989, og at USA i alle år opprettholdt presset på Libya etter Lockerbie-bombingen i 1988.

– Unnlatelsene etter Scandinavian Star er skandaløse i forhold, og nå er tiden inne for å rette opp dette. De etterlatte og pårørende forventer svar, men dette er viktig også for hele samfunnet, som har krav sikkerhet til sjøs, sier Jan Harsem.

AKTUELT NÅ