Hopp til innhold

Returen til samfunnet kan bli krevjande for Viggo Kristiansen

Snart blir det klart om Viggo Kristiansen kan komme tilbake til samfunnet etter nesten 20 år i fengsel. Mykje har forandra seg på den tida.

Viggo Kristiansen

Mykje har forandra seg sidan Viggo Kristiansen blei fengsla i 2002. Det kan bli ein overgang å vende tilbake til samfunnet.

Foto: Eivind Pedersen

– Han har gått glipp av alt som er nytt i samfunnet på dei 20 åra som har vore, seier forsvarar for Kristiansen, Arvid Sjødin.

Måndag bad statsadvokaten i Oslo om at Baneheia-dømde Kristiansen blir sett fri fram til den nye rettssaka startar.

Kristiansen kan dermed vende tilbake til samfunnet etter nesten to tiår bak murane. Det kan bli ein brå overgang.

Skuffa over Kriminalomsorga

Mikkel Tronsrud i støttegruppa for Viggo Kristiansen fortel at han ved fleire anledningar det siste halve året har vore i kontakt med Kriminalomsorga.

Det gjorde han etter at saka blei avgjera gjenopna i februar.

Målet har vore å finne ut kva for tilbod Kriminalomsorgen kan gi Kristiansen.

På nesten 20 år har mykje forandra seg, og Kristiansen kan trenge å vende seg til den nye kvardagen. Tronsrud trekker fram digital utvikling som døme.

– Han har aldri brukt ein nettbank. Han anar ikkje kva Altinn er. Det aller meste går no føre seg digitalt og på nett, og det er ei verd han ikkje har teke del i, seier Tronsrud.

Tronsrud trur Kristiansen vil klare seg fint, men seier Kriminalomsorga ikkje har følgt opp saka i det heile tatt.

Avgjørelse om Baneheia-saken i Gjenopptakelseskommisjonen

Mikkel Tronsrud i støttegruppa for Viggo Kristiansen.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Alvorleg

Forsvarar Sjødin meiner det er uheldig at innsette som Kristiansen blir forlatne i fortida.

Marius Dietrichson i Advokatforeningen ser alvorleg på at innsette som sonar heiltidsstraffer kan vere så dårleg førebudde for livet på utsida.

– Etter lang soning er dei institusjonaliserte, og dei treng hjelp for å klare seg i det vanlege samfunnet, seier Dietrichson.

Mobilbank

Mobilbank er eit vanleg verktøy for dei fleste. Viggo Kristiansen har aldri brukt det, ifølgje støttegruppa.

Foto: Ida Laingen / NRK

Mobilbank er eit vanleg verktøy for dei fleste. Viggo Kristiansen har aldri brukt det, ifølgje støttegruppa.

Foto: Ida Laingen / NRK

Vil ha politivern

Bistandsadvokat for det etterlatne, Audun Beckstrøm meiner det er svært alvorleg at Kristiansen har slike kunnskapshol.

– Det at han ikkje har gjennomgått eit program for å komme tilbake til samfunnet, utgjer i seg sjølv ein ekstra tryggingsrisiko.

Dei etterlatne etter Baneheia-drapa har bede om politivern når Viggo Kristiansen blir lauslaten.

Advokat Audun Beckstrøm

Bistandsadvokat for dei etterlatne, Audun Beckstrøm.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Avgrensa av tryggingsnivået

Tonje Sandal er seniorrådgjevar i Ila fengsel og leiar for straffegjennomføringsseksjonen i Kriminalomsorga.

Ho seier det eksisterer eit omfattande system, spesielt for dei som sonar forvaring.

– Det er ei omfattande kartlegging frå starten, der ein nettopp skal finne ut av kva ressursar den innsette har, kva risikofaktorar det er, og kva vi skal jobbe med til kva tid, seier Sandal.

Ho vil ikkje uttale seg om Kristiansen, men seier dei førebur innsette på å komme til samfunnet frå første dag.

Sandal legg til at det er eit høgt tryggingsnivå rundt forvaringsinnsette.

– Kommunikasjonsmoglegheitene med omverda er store gjennom internett. Det skal ein kontrollere i fengsel med høgt tryggingsnivå, seier ho.

Ila fengsel og forvaringsanstalt

Ila fengsel ligg i Bærum.

Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ