Hopp til innhold

Nordmenn svindlet mer på forsikringen

Nordmenn prøver seg i stadig større grad på forsikringssvindel. I koronaåret 2020 var det langt flere som forsøkte å svindle på forsikringen enn tidligere år. Det viser tall fra Finans Norge. Den absolutt største økningen skjer på bilforsikringen.

Forsikringssvindelen på biler økte i fjor

Arrangerte kollisjoner er en gjenganger når folk forsøker å svindle på bilforsikringen.

Foto: Klaus Martin Arnesen

Arrangerte kollisjoner, påsatte bilbranner, tyveri av verdigjenstander fra egen bil – listen var omfattende over hvordan folk ville svindle på bilforsikringen i fjor.

Hvert avslørte forsøk på svindel var på 120.000 kroner i gjennomsnitt på bilforsikringen.

Det var ikke bare på bilforsikringen folk svindlet, også på innbo, reise og på syke- og uføreforsikringen forsøkte folk seg og beløpene var høye.

Stine Neverdal i Finans Norge

Det er på bilforsikringen de fleste svindelforsøk avdekkes sier Stine Neverdal i Finans Norge

Foto: CF Wesenberg

– Totalt så vi en økning i avdekket svindel på 13 prosent i forhold til 2019. Totaltallet for all svindel forsikringsbransjen avdekket i 2020 var på nesten en halv milliard kroner, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal.

Syke- og uføreforsikringen topper

Selv om flest forsøkte seg på å svindle på bilforsikringen var det likevel på syke- og uføreforsikringen de største beløpene kom til syne.

Det var stor spredning i beløpene og det største svindelbeløpet som ble avdekket var på 8,5 millioner kroner.

– Det er ikke overraskende at svindeltallene øker. Vi ser at når det er dårlige tider for mange, så går svindeltallene opp, sier Stine Neverdal. Hun legger til at bransjen ikke kan si om det var koronarelaterte situasjoner som førte til at svindeltallene gikk opp i fjor.

Menn svindler mer enn kvinner

I fjor måtte også forsikringsselskapene legge om utredningen av svindelforsøk. Koronapandemien førte til endrede rutiner for utrederne pluss at selskapene fikk inn flere tips om mulig svindel.

Svindlerne er i alle lag og aldersgrupper i samfunnet, men det er flest menn som går igjen i statistikken. Menn prøver seg også på høyere beløp.

I Gjensidige forsikring så de en ny trend i fjor.

Vera Sønsthagen i Gjensidige forsikring

Dokumentforfalskning utgjør en stadig større del av forsikringssvindelen som Vera Sønsthagen og hennes team i Gjensidige forsikring avdekker

Foto: Gjensidige

– Vi så en økning i forfalskning av dokumentasjon, sier Vera Sønsthagen som leder utredningsgruppen i Gjensidige forsikring. – Det er et dårlig tegn at folk er villig til å foreta dokumentforfalskning for å gjøre et forsikringsbedrageri. Du går over en ekstra terskel nå du i tillegg til å svindle også forfalsker, sier hun.

– Forsikringssvindel er kriminalitet og vi politianmelder alle saker og domstolene ser alvorlig på slike saker. Selv om beløpene nødvendigvis ikke er store, kan det fort føre til ubetinget fengsel, forklarer hun.

Lite reiser, men like stort svindelforsøk

I koronaåret i fjor var færre av oss på utenlandsreiser og det slår også ut i statistikken til Finans Norge. I overkant av 17 prosent av svindelsakene i fjor var knyttet opp mot reiseforsikring, noe som er en nedgang fra 2019 da tallet var nesten 26 prosent. Til tross for nedgangen totalt, avdekket Gjensidige forsikring vel så mange forsøk som tidligere år. Sykehusopphold i utlandet med planlagt innleggelse ble av enkelte oppført som akuttinnleggelser og slik planlagt innleggelse omfattes ikke av reiseforsikringen.

– I tillegg så vi at en del rapporterte tyverier av gjenstander som er dyrere enn den opprinnelige prisen. Rimelige solbriller fra Hennes & Mauritz ble plutselig til dyre Oakley-briller og slike svindelforsøk klarer vi lett å avsløre, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger