NRK Meny
Faktasjekk

Vi har sjekket en brannfakkel fra Frp

Kan gassbrenning i Vest-Afrika alene forurense mer enn hele Norge?

Oljeplattform i solnedgang

GASS I SOLNEDGANG: Dette synet er blitt mindre vanlig på norsk sokkel. Dette er oljeplattformen Oseberg Øst.

Foto: Roger Hardy / Samfoto

Hvis petroleumsproduksjon i resten av verden gjorde som Norge og hadde forbud mot å brenne gass for å bli kvitt den, ville man bare i Vest-Afrika bidra til en reduksjon i CO2-utslippene som er større enn de totale norske utslippene.

Roy Steffensen (Frp)

Du har sikkert sett flammen fra plattformene. Men fakling, det å brenne gass på oljeinstallasjoner, er blitt et mye sjeldnere syn i Nordsjøen. På norsk sokkel er det forbudt å fakle, med mindre det er nødvendig av sikkerhetshensyn.

Men slik er det ikke andre steder i verden. Globalt fakles tre-fire prosent av all produsert gass, ifølge Statoil-sjef Eldar Sætre. Flammene er store bidragsytere til klimautslippene på kloden.

Større enn Norge

Men hvor store? Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) kastet i sommer en brannfakkel inn på leserbrevsidene i norske aviser.

«Hvis petroleumsproduksjon i resten av verden gjorde som Norge og hadde forbud mot å brenne gass for å bli kvitt den, ville man bare i Vest-Afrika bidra til en reduksjon i CO₂-utslippene som er større enn de totale norske utslippene.»

Innlegget ble, ifølge et søk vi gjorde i mediedatabasen Retriever, trykket i 23 aviser, fra Finnmark Dagblad i nord til Kristiansand Avis i sør. Jærbladet hadde til og med innlegget på trykk to ganger med fem dagers mellomrom.

Kan faklene i Vest-Afrika alene stå for mer enn hele Norges CO₂-utslipp? Det ønsket vi å sjekke.

Dette er Vest-Afrika

FN definerer regionen Vest-Afrika til å bestå av følgende 18 land: Benin, Burkina Faso, Kapp Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Elfenbenskysten, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, St. Helena, Senegal, Sierra Leone, São Tomé og Príncipe og Togo.

Verdensbanken lager statistikk over fakling i verdens petroleumsproduserende land. Følgende land i Vest-Afrika har produksjon av betydning. Den suverent største forurenseren er Nigeria, med mer enn 7,3 milliarder kubikkmeter faklet gass i 2016.

Laster kart, vennligst vent...

Norge faklet til sammenligning 356 millioner kubikkmeter gass i fjor. Det var en økning fra året før, men lite i forhold til hvor mye olje og gass som ble produsert.

Regnestykket

Hva hadde skjedd dersom Vest-Afrika hadde fulgt Norges eksempel og forbudt unødvendig fakling? Steffensen mener da at utslippene fra vestafrikanske installasjoner ville blitt redusert med mer enn Norges samlede CO₂-utslipp, som i 2016 var 53,4 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

La oss regne litt:

  • Ifølge Oljedirektoratet førte norsk fakling til utslipp av 1,28 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2016.
  • Med 356 mill. m³ faklet gass i Norge må forholdet mellom fakling og CO₂-utslipp være gitt ved faktoren 1,28 / 356 = 0,0035955.
  • Hvis vi antar at faklet gass i Vest-Afrika forårsaker like mye forurensning som faklet gass i Norge, kan vi gange gassmengdene med denne faktoren og regne ut vestafrikanske CO₂-utslipp.

Fakling i Vest-Afrika 2016

Land

Fakling

CO2

Nigeria

7315

26,3

Elfenbenskysten

106

0,4

Ghana

155

0,6

Mauritania

54

0,2

Niger

47

0,2

Tsjad

260

0,9

Totalt

7937

28,5

Hvis Vest-Afrika stopper med all fakling, ville det redusert utslippene med 28,5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2016. Det er litt mer enn halvparten av Norges totale CO₂-utslipp som var 53,4 millioner tonn i fjor.

Vi har sjekket regnestykket vårt med eksperter i Statoil, Norsk olje og gass og Bellona. Ingen har hatt innvendinger mot måten å regne på.

Verstingen Algerie

Vest-Afrika fakler altså ikke nok gass til å kunne redusere utslippene tilsvarende hele Norges utslipp. Men om vi inkluderer en stor, oljeproduserende nabo i nord, går det.

Roy Steffensen

OLJESKRIBENT: Roy Steffensen (Frp) mener norsk oljeproduksjon er langt mer miljøvennlig enn i andre deler av verden.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Algerie faklet hele 9,1 milliarder kubikkmeter gass i 2016. Det ga utslipp på 32,7 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Slår vi nordafrikanske Algerie sammen med Vest-Afrika, tilsvarer utslippene ved fakling mer enn Norges samlede CO₂-utslipp.

Roy Steffensen skriver til NRK at han ikke kan finne statistikken han opprinnelig viste til. Men etter at vi tok kontakt, har også han sjekket med Norsk olje og gass, og han innser at han burde formulert seg annerledes for å ha belegg for påstanden:

«Jeg burde skrevet vest i Afrika/vestlige Afrika, og ikke brukt Vest-Afrika som er en egen region.»

Blå skillelinje. Detektor.Grafikk

Vurdering:

Påstanden er grensende til helt gal, i den forstand at Vest-Afrikas utslipp fra fakling i oljeproduksjon er halvparten av Norges samlede utslipp. Kilden kan heller ikke vise til noe dokumentasjon for sin påstand. Samtidig viser NRKs research at om han hadde utvidet området til også å gjelde det nærliggende landet Algerie, ville det vært hold i påstanden. Men slik påstanden er formulert, er den altså i beste fall delvis feil.

Sannhetsbarometer Detektor- Delvis feil

Vurdert av prosjektredaktør Lars Kristiansen og nyhetsprogramredaktør Kyrre Nakkim.

Blå skillelinje. Detektor.Grafikk
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger