Hopp til innhold

Rike skatteflyttere gjør nordmenn likere

Velstående nordmenn som i år topper skattelistene, vil neste år være borte fordi de har rømt landet. – Uheldig for vår velferd, sier skatteprofessor.

Ole Gjems-Onstad, professor emeritus i skatterett ved Handelshøyskolen BI

Ole Gjems-Onstad, professor emeritus i skatterett ved Handelshøyskolen BI

Foto: Johan B. Sættem

For to år siden skrev skatteprofessor Ole Gjems-Onstad boken «La gründere flytte».

I boken skrev han at den norske formuesskatten var verdens hardeste og var skadelig for landet. Boken ble utgitt mens Erna Solberg var statsminister

Siden har den rødgrønne regjeringen tatt over, og i praksis doblet skatten for å eie bedrifter fra Norge.

Samtidig har flyttestrømmen fra Norge akselerert i år. Mange oppgir skatt som årsak og at de må tappe selskapene sine for kapital som ellers kunne vært brukt til investeringer for å ha penger til å betale den.

– Det du ser nå, er at våre beste gründere flytter, de som har hatt mest suksess. Og det som da skjer, er at vi blir jo likere, vi som da blir igjen. For eksempel når en person som Røkke flytter, med en ligningsformue på anslagsvis 20 milliarder kroner, så blir vi som er igjen 4000 kroner likere, sier Gjems-Onstad, som nå er professor emeritus ved Handelshøyskolen BI.

Kjell Inge Røkke

Industrieier Kjell Inge Røkke er hovedeier i Aker og selskaper som sysselsetter 18.000 personer i Norge. Nå er han bosatt i Sveits.

Foto: Anne Skifjeld / NRK

Tidsskriftet Kapital har anslått at nesten 500 milliarder kroner i «norske formuer» forvaltes fra utlandet. Litt forenklet mener Gjems-Onstad at dette innebærer at vi som fortsatt bor i landet flyttet, er blitt nesten 100.000 kroner likere.

– Motsetning mellom likehet og velferd

Å redusere ulikheten har et eget punkt i regjeringserklæringen fra Hurdal. SSBs målinger viser at det er stor ulikhet i fordelingen av formue i Norge.

– At en person som Røkke flytter er uheldig for landet, det er uheldig for vår velferd og den fremtiden vi skal skape uavhengig av oljen. Det er en motsetning mellom denne veldige jakten etter likhet og det å ville velferd for Norge, sier Gjems-Onstad.

For ordens skyld må det nevnes at Røkke aldri selv har sagt at skatt er årsak til at han flyttet til Sveits i høst. I brevet til medaksjonærene i Aker i forbindelse med flyttingen skriver han at han «forholder seg til realitetene og tar beslutninger basert på disse».

Det er ikke rart at folk flytter. Formuesskatten er den eneste skatten du blir kvitt, bare ved å flytte til et annet land.

Ole Gjems-Onstad, professor emeritus ved Handelshøyskolen BI

Men med de nye skattegrepene fra regjeringen, kunne skatteregningen for Akers største eier trolig ende på mer enn 1 million kroner hver dag. Bare for å bo i Norge.

Regjeringens egne tall viser at flyttestrømmen ut av Norge blant særlig velstående nordmenn er doblet i 2022 sammenlignet med gjennomsnittet de siste 12 årene.

Flere spår at flyttestrømmen vil øke, til tross for at regjeringen nylig endret to skatteregler som kan ha betydning for de som flytter fra landet.

– Flere vil flytte

Per-Ole Hegdahl leder skatteavdelingen i Danske Bank. Han sier at mange som tar kontakt er irritert på den kraftige skatteøkningen.

– Jeg er helt overbevist om at fremover vil den trenden bli økende. Og hvis de flytter i løpet av året, vil de ikke komme med på skattelistene for neste år, sier han.

Per-Ole Hegdahl, leder for skatteavdelingen i Danske bank

Per-Ole Hegdahl, leder for skatteavdelingen i Danske Bank.

Foto: Johan B. Sættem

Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum er ikke enig i kritikken, og mener bildet som fremkommer i mediene om de rikes flytting til utlandet ikke tegner et rettmessig bilde av realitetene.

Han viser til tall som Finansdepartementet har innhentet fra Skatteetaten for de siste 12 årene.

De viser at det er litt flere som har flyttet inn til landet, enn som har flyttet ut. I tillegg hadde de som flyttet inn en høyere gjennomsnittlig formue, skriver han i et skriftlig svar til Stortinget.

– De som har mye må bidra mer

– Vi trenger folk som både har små og store formuer i Norge. Det er bra. Og hvis vi ser over tid, så er det flyttet flere med formue inn til Norge enn ut. Men det er viktig i det norske spleiselaget at de som har mye bidrar mer, sier finansministeren.

– Men det er vel ikke slik at vi får mer velferd i Norge av at de mest velstående flytter fra landet på grunn av skattesystemet. Mange oppgir den harde beskatningen av norsk eierskap som årsak?

– Men vi må ha et skattesystem som er omfordelende, og som skaper næring. Men som også gjør at de som har lavest inntekter får mindre skatt, mens de som har de høyeste inntektene må betale litt mer, sier han.

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister, utenfor NRK Marienlyst

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister, utenfor NRK Marienlyst

Foto: David Skovly / NRK

Det var energipolitisk talsperson Ove Trellevik i Høyre som stilte Vedum spørsmål i Stortinget om de rikes skatteflytting.

Finansministeren svarte at regjeringen mener at Norge ikke har tapt formuesskatteproveny de siste årene på grunn av utflytting.

– Urovekkende

Trellevik har ingen tro på at flyttestrømmen ut av landet vil reduseres, til tross for at regjeringen nylig fjernet den såkalte femårsreglen.

Regelen gjorde at man i løpet av noen år i utlandet kunne unngå skatt på hittil urealiserte gevinster i norske selskaper dersom man i praksis solgte boligen sin og brøt de formelle båndene til Norge.

– Det er urovekkende og et forferdelig dårlig tegn at så mange velger å flytte fordi at formuesskatten blir veldig høy. Så kan andre negative konsekvenser være at mange bedriftseiere må ta så mye ut av bedriften sin at det går ut over driften og muligheten til å sysselsette folk. Det er det verste av alt, sier han.

Skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved NHH har tidligere sagt til NRK at han mener femårsregelen er den viktigste årsaken til at mange velger å flytte.

AKTUELT NÅ