Hopp til innhold

Regjeringen stanser sykepleierstreiken med tvungen lønnsnemnd

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom NHO Service og handel og Norsk Sykepleierforbund. Dermed hindrer regjeringen den varslede lockouten onsdag.

Tvungen lønnsnemd i sykepleierstreiken

TVUNGEN LØNNSNEMND: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) innkalte tirsdag ettermiddag partene Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og handel til et møte om konflikten i pleie- og omsorgsoverenskomsten.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi har fulgt denne konflikten tett med tanke på fare for liv og helse. I dag fikk vi en rapport fra Helsetilsynet som sier at det vil være umiddelbar fare for liv og helse dersom lockouten blir gjennomført, sier Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) etter et møte med partene tirsdag ettermiddag.

Hun understreker at partene har rett til å bruke de verktøyene de har i en arbeidskonflikt, men at det følger med et stort ansvar.

– Den retten innebærer også et stort ansvar for ikke å ramme uskyldig tredjepart, og å gå utover liv og helse, slik denne konflikten gjør ifølge Helsetilsynet, sier Hauglie.

– Jeg beklager sterkt at vi har kommet i denne situasjonen. Partene burde greid å løse denne konflikten, slik vi har tradisjon for i Norge, fortsetter hun.

– Pasientene har blitt spillebrikker

Norges sykepleierforbund beskylder NHO for å ha satt regjeringen i en knipe ved å true med lockout ved et sekstitalls helse- og omsorgsbedrifter, og for over 500 sykepleiere fra onsdag.

– NHO har satt regjeringen i en umulig situasjon der alvorlig syke pasienter har blitt brikker i et spill for å hindre lønnsøkning til de lavest lønnede sykepleierne i Norge, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By til NRK.

Eli Gunhild By

Leder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunnhild By.

Foto: NRK

Hun mener at NHO i denne konflikten har utfordret spillereglene i arbeidslivet.

– Her er det mange ting som er utfordret. Det aller mest alvorlige er at NHO har gått til det skrittet å melde lockout i helsesektoren. Når NHO bruker det maktmiddelet er spillereglene satt på en prøve vi ikke tidligere har sett, sier By.

Hun sier til NRK at Sykepleierforbundet hadde lite å gi i møtet med arbeidsminister Anniken Hauglie i ettermiddag.

– Kravene vi har står fortsatt ved lag. Vi har lite å gi i denne sammenhengen, sier hun.

NRK har forelagt NHO Service og handel påstandene fra Sykepleierforbundet. De vil ikke svare på kritikken.

– Ville skape bevegelse med lockout

Administrerende direktør i Anne-Cecilie Kaltenborn sier at det er veldig beklagelig at det nå blir tvungen lønnsnemnd i konflikten med Sykepleierforbundet.

NHO

Anne-Cecilie Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Foto: Oda Ruggesæter Ertesvåg/NRK

– Vi klarte ikke det fordi Sykepleierforbundet fremmet krav til oss som de vet at vi ikke kan innfri. Det ene kravet var at vi skulle gå bort ifra de tariffavtalene som våre helseinstitusjoner har, og i stedet adoptere det offentlige tariffsystemet, sier Kaltenborn til NRK.

– Det er å kreve at NHO ikke skal være NHO, og at vi ikke skal være arbeidsgiverforening for våre medlemmer lenger, fortsetter hun.

NHO-direktøren sier at hun har forståelse med arbeidsminister Hauglie, som uttrykte skuffelse over partene i konflikten i møte med pressen tirsdag ettermiddag.

– Det var ikke vi som valgte konflikt til å begynne med. Det var en streik, og en lockout er et like legitimt virkemiddel i en arbeidskonflikt. Vi ønsket å skape bevegelse i en helt fastlåst situasjon, sier hun.

Lockout

Dersom det hadde blitt en lockout onsdag, ville det ha betydd at samtlige av de 500 sykepleierne det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia, ikke får gå på jobben.

Det inkluderer sykepleiere ved 65 helsebedrifter som sykehjem, pasienthotell, respiratorteam, hjemmetjenester, rehabilitering, kirurgiske avdelinger og én alarmsentral.

Flere institusjoner har ropt varsko med tanke på en lockout. De mener det vil gå ut over liv og helse.

Helsetilsynet har siden NHO varslet lockout for NHOs sykepleiere undersøkt om det vil utgjøre en fare for liv og helse. Det har de konkludert med at det vil gjøre, og derfor har regjeringen grepet inn med tvungen lønnsnemnd.

Helge Hopland og Ingrid Gromholt står streikevakt utenfor pasienthotellet på Haukeland

STREIKER: Helge Hopland og Ingrid Gromholt stod streikevakt utenfor Haukeland pasienthotell da streiken startet 25. oktober. – Da jeg begynte i Eurest tjente jeg bedre enn snittet. Så har det bare gått nedover og nå er jeg 50.000 under snittet, fortalte Gromholt.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Fastlåst konflikt

Sykepleierstreiken ble igangsatt 25. oktober, da Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel ikke greide å komme til enighet. 55 sykepleiere ved sju institusjoner ble da tatt ut i streik.

Konflikten mellom sykepleierne og NHO Service har siden da vært fastlåst, og 15. november gjorde NHO alvor av trusselen om lockout.

Partene er uenige om lønn og prinsipper.

Sykepleierne krever en minstelønn i private helseforetak på linje med det de har i kommunal sektor.

NHO mener på sin side at det vil bryte med den norske modellen dersom kommunal sektors tariffavtaler automatisk skal legge føringer for avtalene i privat sektor.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger