Soldater demonstrerer for bedre rettigheter

Tidligere utenlandssoldater demonstrerer mot regjeringa og krever lik rett til erstatning og hjelp.

Video Soldater leverer tilbake medaljer

Mange av demonstrantene vil levere tilbake medaljene de har fått for sin militære tjeneste for å vise at de er skuffet over regjeringa.

Veteranene krever lik rett til erstatning og hjelp uavhengig av når skaden har skjedd. Slik fungerer nemlig ikke systemet i dag.

Ulike rettigheter

I dag er det ulike rettigheter for skader som har skjedd før og etter 1. januar i år, mens soldater skadd før 1978 ikke engang har en egen ordning.

Veteraner som har tjenestegjort mellom 1978 og 2009 får 35G (grunnbeløpet i Folketrygden) i erstatning, mens soldater som har vært i oppdrag i utlandet etter 2010 får 65G.

Soldater som har tjenestegjort i utlandet før 2010 har heller ikke samme rett til medisinsk oppfølging som de som nylig har tjenestegjort.

Det er Jan Steen i Norges veteranforening for internasjonale operasjoner (NVIO) som har tatt initiativ til dagens markering. Han sliter med skader etter å ha tjenestegjort i Libanon og på Balkan, og er nå delvis medisinsk invalid med store søvnproblemer.

Hadde dette skjedd i dag ville han hatt bedre rettigheter.

– For meg er det egentlig helt likegyldig hvilket erstatningsnivå de legger seg på, men det må være likt, sier han.

– Helt uansvarlig

Ved uførhet har man i dag krav på opp mot 4,8 millioner kroner i erstatning og medisinsk oppfølging enten skaden er fysisk eller psykisk.

– Det er veldig enkelt. Det må være slik her i landet at det er lik erstatning for lik skade. Vi kan ikke gradere mennesker etter tidspunkter. Det finner jeg helt uansvarlig, sier Steen.

FN-veteran Anders Grindaker er talsmann for organisasjonen SIOPS (Skadede etter internasjonale operasjoner. Han støtter dagens demonstranter, og mener at også de bør har rett på en større erstatningssum.

– Det er riktig at loven ikke skal gis tilbakevirkende kraft for at folk ikke skal miste rettigheter. Men det er ikke til hindring å gi folk mer, sier Grindaker til NRK.

– Ment som et positivt tiltak

Arbeiderpartiets Sverre Myrli sier at dette er ment som et positivt tiltak for å rette opp de dårlige ordningene som gjaldt tidligere. Han beklager at tidligere soldater ikke oppfatter den nye ordninga slik.

– Ulykkeligvis oppleves dette som forskjellsbehandling og urimelige ordninger, sier han til NRK.

Ifølge Myrli har regjeringa vært nødt til å sette et skille ved årssiftet fordi det tidligere var flere ulike ordninger som gjalt, blant annet var ansvaret delt mellom Folketrygden og Forsvaret.

– Vi vil dessverre få et skille fra 2010 fordi det har vært ulike ordninger for kompensasjon. Jeg ser at dette kan oppfattes urimelig, og vi kan gjerne gå noen runder på dette for å se om vi kan gjøre regelverket enda bedre enn det er i dag, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger