Vet ikke om de vil anke Breivik-dommen

Statens advokat Marius Emberland vil i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet ta stilling til en eventuell anke i løpet av kort tid. Han er overrasket og uenig i at Breivik fikk delvis medhold i dommen.

Advokat Marius Emberland er overrasket og uenig i dommen.

IKKE ENIG: Vi er overrasket og uenig, konkluderer regjeringsadvokat Marius Emberland, etter at Breivik fikk delvis medhold i saken han har anlagt mot staten om sine soningsforhold.

– Vi er overrasket over dommen. Vi er også uenig i de delen av dommen som har gått oss imot. Men så har vi også fått medhold i deler av saken, og det er vi glad for, sa radvokaten etter at dommen hadde blitt kjent i ettermiddag.

Emberland opplyser at han nå vil diskutere saken med sin klient, altså Justis- og beredskapsdepartementet, før man tar stilling til om dommen ankes. Dette må avgjøres i løpet av fire uker.

– Vi skal gi vår vurdering i ankespørsmål til klienten. Da må vi først se nøye på dommen, frem til nå har vi bare fått lest kort igjennom.

Breivik anker ikke

I dommen heter det at soningsforholdene krenker menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel tre, som gjelder umenneskelig eller nedverdigende behandling. Staten er frifunnet for brudd på artikkel åtte i menneskerettighetskonvensjonen som gjelder retten til privatliv og offentlig korrespondanse.

Øystein Storrvik

Anders Behring Breivik og advokat Øystein Storrvik vil ikke anke.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Den norske stat må betale Breiviks saksomkostninger med kroner 330.937 kroner og 50 øre. Disse pengene vil blant annet gå til å dekke Breiviks advokat Øystein Storrviks advokatregninger, i og med at han til nå har jobbet gratis.

Anders Behring Breivik anker ikke de delene av dommen der han ikke fikk medhold, opplyser Storrvik som ikke vil si noe om hvordan massedrapsmannen reagerte på avgjørelsen.

Har ikke tatt for lett på saken

Emberland sa mot slutten av rettssaken om soningsforholdene at Breivik, gjennom sin oppførsel under rettssaken, hadde «gjort saken lett» for Staten. Onsdag fikk han spørsmål om regjeringsadvokaten har tatt for lett på saken.

– Absolutt ikke, svarte Emberland.

– Er du overrasket over utfallet?

– Ja. Jeg er alltid overrasket når retten ikke hører på det som er riktig vurdering av både faktiske ting og jussen.

Uenig med tingretten

På spørsmål om hva han tenker om at Norge har brutt menneskerettighetene, svarer Emberland at han konstaterer at tingretten har kommet til at noen av forholdene er ansett å være i strid med EMK artikkel 3, noe han selv er uenig i.

– Hva tenker du om at Breivik er utsatt for nedverdigende behandling?

– Vi er uenig i den karakteristikken.

Han mener blant annet at retten har lagt for lite vekt på hva fengselet har gjort av kompenserende tiltak.

Dersom ingen av partene anker dommen før ankefristen på fire uker utløper, må Kriminalomsorgen foreta lempninger i Breiviks soningsforhold i tråd med tingrettens merknader.

SISTE NYTT

Siste meldinger