NRK Meny
Normal

Vestre Toten bygger best for helse

Vestre Toten tar et krafttak for personer med alvorlige psykiske problemer. De har bygget 8 boliger, nå har kommunen planer om 7 til.

Hus for personer med pykiske problemer
Foto: Arvid Torsgard / NRK

I forbindelse med opprappingsplan for psykisk helse er det et mål at kommunene på landsbasis skal bygge 3400 omsorgsboliger med gunstig statstilskudd til personer med psykiske lidelser.

Husbanken har gitt tilsagn til 947 boliger i Oppland og 1093 i Hedmark. Det skal skal brukes over 800 millioner til omsorgsboliger/sykehjem i innlandet. Vestre Toten har lagt vekt på de alvorlige psykisk syke som tradisjonelt har bodd i institusjoner i mange år.

Målet fra regjeringa er å få flere ut i kommunene, og at det distriktspsykistriske tilbudet skal bli bedre. NRK har snakket brukere som har vært innlagt på Reinsvoll i mange år til sammen, nå er de svært fornøyd med egen bolig. Her kan de klare seg sjøl, samtidig som de har tryggheten i at boligen er bemannet i store deler av døgnet.

Vestre Toten prioriterer psykiatri

Teamleder i psykiatri, Inger Stende Kjeldsrud mener godt planarbeid gjennom mange år, og at kommunen prioriterer denne gruppa er årsaken til at de får mange ut i egne boliger. Hun sier dette er en svært ressurskrevende gruppe som krever mange hjelpetiltak. Kommunen har vedtatt å bruke over 6 millioner på psykiatri i år. I 1998 kartla kommunen personer med psykiske lidelser. Der antok man at over 200 personer i Vestre Toten har alvorlige psykiske lidelser. I tillegg antok man at 1600-1700 voksne innbyggere har moderate eller lettere psykiske forstyrrelser.

Utfordringer som vertskommune

Sykehuset Innlandet, avd. Reinsvoll og Blåkorshjemmet på Eina ligger i Vestre Toten. Erfaringen er at dette fører til at en del mennesker med omfattende behov for tiltak flytter til kommunen etter avsluttet opphold ved en av disse institusjonene. Dette fører til at Vestre Toten kommune må tilby betydelig flere tjenester til psykiatriske pasienter enn de fleste kommunene i fylket og landet. Kommunen mener dette bør føre til at de får mer i statstilskudd enn andre.

Ny undersøkelse viser at bolig er viktig

Sosial og helsedirektoratet kom med en undersøkelse før jul som viser at egen bolig har stor betydning for en perons psykiske helse.

Hele landet :

Stor betydning : 44 prosent

Noe betydning: 39 prosent

Lite betydning: 13 prosent

Ingen betydning: 1 prosent

Ikke sikker: 2 prosent

Oppland:

Stor betydning : 47 prosent

Noe betydning: 41 prosent

Liten betydning: 11 prosent

Ikke sikker : 1 prosent

Imidlertid viser undersøkelsen at venner og sosial nettverk skårer høyest. Hele 90% i Oppland mener dette har stor betydning for en persons psykiske helse.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger