Hopp til innhold

Nå har vi den kraftigste januar-influensaen siden 90-tallet

Influensatallene har skutt i været på nyåret. – Det er helt klart at vi kommer til å ha epidemien i hele januar, sier overlege ved Folkehelseinstituttet.

Influensa

I løpet av den første uken av 2013 er det over dobbelt så mange som har fått influensa som i den foregående uken.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Mens influensatallene for de to siste ukene av 2012 lå på normalen, har tallene nå gått kraftig opp.

I løpet av dette årets første uke er det over dobbelt så mange som har fått influensa som i den foregående uken.

– Umulig å si når vi når toppen

– Dette er en av de kraftigste influensaene vi har hatt på flere år. Det betyr at det er mange syke på kort tid. Bortsett fra pandemien i 2009, må vi tilbake til 90-tallet for å finne en kraftigere sesongepidemi, sier overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet.

Pandemien nådde sin topp på høsten 2009 og hadde avtatt helt på denne tiden i 2010. Dermed må vi tilbake til 1999 for å finne et høyere antall influensasyke i januar enn nå.

I influensasesongene i 2003/2004 og 2006/2007 var tallene på det høyeste på nivå med dagens situasjon. De årene var toppen nådd henholdsvis et par uker før jul og i slutten av februar.

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

Statistikk over influensaliknende sykdom

Den blå grafen med firkanter viser at tallene for årets influensasesong har gått rett opp etter nyttår.

Foto: www.fhi.no

– Det er umulig å si når vi når toppen i år. Allerede nå har vi fått rapporter om at det er mindre press på sykehusene, men det er helt klart at vi kommer til å ha influensaepidemien i hele januar, sier Blystad.

Klart flest med svineinfluensa

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Hans Blystad.

Ifølge overlege Hans Blystad må vi være forberedt på influensa i hele januar.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Det er nå tre influensaviruser som sirkulerer i befolkningen: Influensavirus B, influensavirus A(H3) og influensavirus A(H1), som er svineinfluensavarianten.

De fleste som er blitt syke, har svineinfluensavarianten.

– Svineinfluensa er en del av den vanlige sesonginfluensaen, men vi har betydelig mer av svineinfluensaen i år enn i fjor. Det er den varianten som dominerer, sier Blystad.

Årsaken til det er ikke kjent, men Folkehelseinstituttet mener det kan skyldes at immuniteten fra pandemien i 2009 nå er blitt svekket.

Flest syke i Midt-Norge

Flest influensasyke nordmenn er det i region sør og region midt.

I region sør er det 5,9 prosent av alle som gikk til legen, som fikk påvist influensa, mens tallet i region midt er på hele 6,8 prosent.

Andel legebesøk hvor influensa-diagnose er gitt

Uke

Region øst

Region sør

Region vest

Region midt

Region nord

50

1,2

1,3

1,2

1,4

0,9

51

1,9

1,6

1,2

1,5

1,2

52

2,3

2,5

2,0

1,9

1,9

1

4,5

5,9

5,0

6,8

3,0

  • Region øst: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
  • Region sør: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
  • Region vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Region midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
  • Region nord: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard

Ti dødsfall, men uklart om influensa var årsaken

I romjulen døde en 11 år gammel gutt som var innlagt på Rikshospitalet med svineinfluensa. Gutten var i utgangspunktet frisk.

I dag opplyser Folkehelseinstituttet at de i tillegg kjenner til i underkant av ti dødsfall i og utenfor sykehus hvor personene har hatt influensa. I disse tilfellene er det imidlertid ikke klart om influensaen var den direkte dødsårsaken.

Folkehelseinstituttet understreker at de ikke har noen indikasjon på at årets influensasesong er farligere enn en gjennomsnittlig influensasesong.

AKTUELT NÅ