Hopp til innhold

Vernepliktundersøkelsen: Kvinnelige soldater er mer positive til blandede rom

HUSEBY LEIR (NRK): Til tross for at 16 prosent av kvinnene som har svart på vernepliktundersøkelsen 2017 sier de har opplevd seksuell trakassering, er de mer positive til blandede rom enn sine mannlige medsoldater.

Når kvinner og menn deler rom i førstegangstjenesten, så viser det seg at kvinnene er mest fornøyd med ordningen. Det viser Vernepliktsundersøkelsen.

Når kvinner og menn deler rom i førstegangstjenesten, så viser det seg at kvinnene er mest fornøyd med ordningen.

78 prosent svarer at de er svært positive til dette, og 14 prosent sier de er ganske positive, kommer det frem av vernepliktsundersøkelsen 2017. Til sammenligning sier 66 prosent av mennene at de er svært positive til blandede rom, og 19 prosent at de er ganske positive.

Josefine Fusdahl Gardeleiren

Gardist Josefine Fusdahl tror jenter i forsvaret ikke ønsker at det skal bli et tydelig skille og er derfor mer positive til blandede rom.

Foto: NRK

– Det har bare blitt flere og flere jenter i forsvaret, og jeg tror kanskje at de har et større behov for at det er blandet, for de ønsker ikke at det skal bli et tydelig skille, sier gardist og tillitsvalgt i Gardeleiren Josefine Fusdahl til NRK.

Dette til tross for at 16 prosent av kvinnene i undersøkelsen svarer at de har blitt utsatt for seksuell trakassering fra sine medsoldater.

– Enkeltindivider som ødelegger

Dette er en oppgang på ett prosentpoeng fra 2016, men over de siste årene ser pilene ut til å peke i riktig retning. For i 2012 rapporterte 23 prosent av kvinnene at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering.

gardist Hasan Askri gardelaieren

Hasan Askri tror det bare vil øke splittelsene dersom man hadde seperate rom for kvinner og menn.

Foto: NRK

– Det er ikke en systemfeil, det er enkeltindivider som ødelegger for det gemene hop. Å ikke ha blandede rom og skille jenter og gutter, tror jeg bare ville økt splittelsen, sier gardist Hasan Askri.

– Når man har så mange jenter som vi har, må man løse arbeidsoppgaver sammen hver dag. VI må jobbe sammen for å funke, sier Fusdahl.

Blant de mannlige soldatene svarer én prosent at de har vært utsatt for seksuell trakassering. Mesteparten av trakasseringen har skjedd i løpet av tjeneseperioden, ifølge undersøkelsen.

– Blandede rom er en suksesshistorie

Per-Thomas Bøe i Forsvarsstaben

Orlogskaptein Per-Thomas Bøe mener ordningen med blandende rom har vært en suksesshistorie.

Foto: Oda Marie Midbøe / NRK

Forsvaret har et mål om null prosent seksuell trakassering - og tror blandede rom kan være ett steg i riktig retning.

Orlogskaptein og talsperson for forsvarssjefen, Per-Thomas Bøe, sier til NRK at løsningen med blandede rom har blitt en suksesshistorie som mange var skeptiske til for få år siden.

– Spør du mange andre land, så sier de at vi i Norge er ganske vågale som gjør dette. Vi ser at det har en effekt og at soldatene blir mer brødre og søstre enn potensielle kjærester, sier han.

– De tar vare på hverandre og sier ifra når noe urett skjer. Sammen med at de bor så tett og samlet, så tror jeg det bidrar til at vi tar det tidligere i fasen og før det blir alvorlig.

AKTUELT NÅ