Hopp til innhold

Venter nordlys i Sør-Norge

En voldsom eksplosjon på solen kan føre til kraftig nordlys søndag – så kraftig at selv folk i Sør-Norge kan se det.

 Nordlys i kveld sett fra Skulsfjord utenfor Tromsø

Nordlys sett fra Skulsfjord utenfor Tromsø i januar i fjor.

Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Satellittene til den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA varslet tidlig fredag morgen at noe hadde skjedd på solen.

Magnetiske bånd som hadde tvinnet seg sammen førte til en eksplosjon i solatmosfæren.

Nå ser forskerne at eksplosjonen var så kraftig at store mengder gass ble slynget ut i rommet i voldsom fart. Denne gassen er på vei rett mot jorden.

Geomagnetisk storm

Amerikanske myndigheter har sendt ut varsel om at gasskyen kan påvirke den øverste delen av vår atmosfære.

Det kan føre til forstyrrelser i radiokommunikasjon og redusere nøyaktigheten til GPS signalene.

Ifølge amerikanerne er det 70 prosent sannsynlig at vi i løpet av søndag får en geomagnetisk storm.

Nøyaktig når på søndag det vil skje, kan ikke forskerne si nå.

– Det er først når gasskyen passerer solteleskopet SOHO og solfysikksatellitten ACE vi med sikkerhet kan si når skyen vil treffe. De vil gi oss et lite forvarsel, opplyser solfysiker Pål Brekke ved Norsk Romsenter.

Nordlys på vårhimmel i Trondheim

VIDEO: Nordlys over Trondheim i april i fjor.

Kan bli storm

ACE og SOHO befinner seg på et stabilt punkt mellom solen og jorden som heter Lagrange 1.

Punktet er omtrent 1,5 millioner kilometer ute i rommet.

Skyen når Lagrange 1 omtrent en time før den treffer jorden.

– Varslingssatellittene vil også fortelle oss om dette blir en kraftig storm med nordlys i Sør-Norge. De vil måle retningen på magnetfeltet i skyen, og det er feltretningen som bestemmer hvor mye skyen vil påvirke vår egen atmosfære, sier Brekke.

Skyen kan bli dyttet vekk dersom magnetfeltet peker samme vei som jordens magnetfelt.

Dersom feltet peker motsatt vei, så vil skyen bli dratt inn mot jorden.
Det er det samme som skjer dersom du forsøker å sette to magneter sammen.

Enten så låser de seg sammen, eller så dytter de hverandre vekk.

Blir skyen dratt inn mot jorden, så vil den koble seg til vårt magnetfelt og føre til kraftig nordlys.

Utbrot på sola 16 april 2012

Nordlys utløses av kraftige solstormer. Bildet viser et kraftig utbrudd på sola 16. april i fjor, fanget opp av NASAs Solar Dynamics Observatory.

Foto: NASA/SDO/AIA

Som lysstoffrør

Gasskyen som er på vei mot oss består av elektroner og protoner i plasmaform.

Det betyr at det ikke er molekyler som kommer, men enkeltpartikler med elektrisk ladning.

Partiklene fra skyen kommer inn i vårt magnetfelt og blir samlet på nattsiden av jorden.

Det fører til forstyrrelser i magnetfeltet som igjen fører til at elektroner blir sendt i høy hastighet inn i atmosfæren og fører til kraftige lysglimt når de treffer molekylene i luften. Vi ser dette hver eneste dag, i lysstoffrør.

Når du ser nordlys, så ser du elektrisitet og magnetisme i stor skala.

I et kraftig nordlys er spenningen over 50.000 volt, og strømstyrken er mange millioner ampere. Hjemme hos deg selv har du 220 volt og 16 ampere.

Finn et mørkt sted

Selv om lyset som oppstår når atmosfæren begynner å gløde er sterkt, er det likevel svakt i forhold til nattelysene i en by.

– Kom deg vekk fra den tetteste bebyggelsen, oppfordrer Pål Brekke som ofte drar ut i Sørkedalen i Oslo for å se nordlys.

Det skal ikke så mye til dersom nordlyset er kraftig nok, og dersom det virkelig er kraftig, så kan du se det selv i en opplyst gate.

– Søndag skal det skje, men vi kan være uheldige selv om magnetfelt og alt annet stemmer, sier Brekke.

– Skyen kan komme fram til jorden mens det er dagslys her, eller så kan det, som det veldig ofte er under spennende astronomiske hendelser, være overskyet.

AKTUELT NÅ