Venter 40.000 demente i 2030

I dag er 28.000 personer med demens i institusjon. Om 15 år er behovet 40.000 sykehjemsplasser og i 2060 trengs det 70.000 institusjonsplasser for demente, viser en fersk undersøkelse.

Helsedirektoratet slår alarm. Det blir så mange personer med demens fremover at behovet for sykehjemsplasser blir enormt. 
I dag er 28.000 eldre med demens på sykehjem, om femten år vil behovet være 40.000 sykehjemsplasser og i 2060 vil det være behov for 70.000 sykehjemsplasser til demente. 
Dette kommer vi ikke til å ha råd til, mener direktoratet, som mener løsningen er å behandle flere hjemme.

VIDEO: Venter kraftig økning i tallet på demente.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener norske kommuner må gjøre store endringer i måten de behandler demente, for at det ikke skal bli et uoverkommelig økonomisk. Flere må i framtiden få hjelp i egne hjem, mener han.

– Demens vil være en av de aller største utfordringene som kommunene står overfor de neste tiårene, sier Guldvog til NRK. Han mener at kommunene bruker for lite ressurser

Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener kommunene må komme raskere med i behandlingen av demente.

Foto: Terje Haugnes / NRK

på å hjelpe folk hjemme, og at mange havner på sykehjem før det er nødvendig. I en periode der de kanskje kunne vært hjemme.

– Mestrende opplegg

– Ved å øke innsatsen i den perioden, og jobbe tett sammen med pårørende, går det an å gjøre bedre mestrende opplegg for den enkelte og bidra til bedre kvalitet for den enkelte demente, mindre belastning for de pårørende og bedre utnyttelse for kommunen, sier helsedirektøren.

I dag er det 28.000 demenspasienter på norske sykehjem. I en fersk rapport fra Alderspsykiatrisk forskningssenter går det fram at det vil være behov for 40.000 sykehjemsplasser i 2030 og 70.000 plasser i 2060.

Helsedirektør Bjørn Guldvog at det er nødvendig at kommunene jobber tettere på de pårørende i hele sykdomsperioden, helt fra diagnosen er stilt.

Alzheimers kan være smittsomt

Mestring av livet

Wenche Størseth.

Wenche Størseth hadde eneansvaret for sin demente mann i to år før han fikk plass på sykehjem.

Foto: Terje Haugnes / NRK

– Vi ser at kommunene bruker lite ressurser på demente helt til den siste måneden før de blir tilbudt institusjonsplass. Ved å bruke mer ressurser i en tidlig fase, vil det utsette behovet for sykehjemsplasser. De kan mestre livet lenger, sier han.

Wenche Størseth fra Nesodden tok vare på den demente mannen sin stort sett alene i to år, før han fikk institusjonsplass. Viggo var bare 62 år da det skjedde, og hun var i full jobb.

– Forløpet hans gikk fort. Han mistet språk, ble forvirret, rastløs og begynte å endre personlighet. Han følge seg utrygg og var deprimert, og han var oppe nesten hver natt. Jeg var i full jobb, og det var vanskelig. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle dette, sier hun.

Timer på dagsenter

– Det var tøft å stå oppe i dette uten noe tilbud eller hjelp fra leger eller andre, jeg måtte finne ut av ting selv. Mannen min fikk etter hvert noen timer på et dagsenter, men det var en stor utfordring, sier Wenche Størseth.

Hun forteller at mannen hennes, som nå er på sykehjem, nå er på slutten av sykdomsforløpet. Han er i sin egen verden, men han merker at hun er til stede. Han har nå vært på sykehjem i fire år, og han kunne ikke ha vært noe annet sted, sier hun.

Pleiehjem krever at pårørende jobber der Demensekspert: – Enkle sanger gir best effekt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger