– Har fått inn seks ganger så mange personforslag som før forrige valg

Venstres valgkomite starter arbeidet i dag og har fått flere innspill til hvem som skal sitte i ledelsen enn noen gang før i partiets 135 år lange historie.

Per A. Thorbjørnsen, leder for valgkomiteen i Venstre, var hemmelighetsfull da han møtte pressen fredag kveld.

Per A. Thorbjørnsen, leder for valgkomiteen i Venstre, var hemmelighetsfull da han møtte pressen fredag kveld.

– Jeg tror det er tidenes innspillsrunde i Venstre og at da snakker vi tidenes eldste parti, sier Per A. Thorbjørnsen, som leder Venstres valgkomite. Venstre ble som kjent stiftet i 1884 – for 135 år siden.

Sist det var valg i Venstre – for to år siden – kom det inn 260 e-poster med forslag på kandidater. Nå har valgkomiteen fått inn 1560 e-poster med forslag på kandidater.

Det sa Thorbjørnsen etter at valgkomiteen hadde hatt sitt første møte i det som blir en viktig helg for partiet.

– Det er spilt inn totalt 360 navn til de 27 vervene som skal bekles. Vi har i hvert fall nok navn å gå gjennom, sa valgkomitelederen.

Per A. Thorbjørnsen, leder av Venstres valgkomite.

Per A. Thorbjørnsen, leder av Venstres valgkomite.

Foto: Eivind Molde / NRK

Ved midnatt natt til mandag 21. oktober gikk fristen ut for å komme med forslag til komiteen.

Det har kommet inn en rekke innspill, både fra fylkeslag, lokallag og vanlige medlemmer. I ettermiddag ble alle forslagene lagt fram for en samlet valgkomite.

– Det har gått igjen fra dag én at begrepet fornyelse har vært ønskelig. Så vil omfanget av begrepet fornyelse være en diskusjon som valgkomiteen må ta, sier Thorbjørnsen.

Han sier at når det gjelder innspillene til valgkomiteen, så går de på fornyelse når det gjelder personnavn og ikke på politikk.

– Det handler i stor grad om persongalleriet. Vi tross alt en valgkomite, ikke en stortingsprogramkomite, sier lederen av partiets valgkomite til NRK.

– Trine Skei Grande har sagt at hun gjerne vil fortsette som leder, og at hun er den beste til å lede partiet. Skaper det utfordringer for komiteen?

– At Trine mener det, skulle bare mangle. Det skaper på ingen måte noen problemer for oss. Hun er en av flere kandidater.

– Hun er kanskje en sterk kandidat ...

– Selvfølgelig er hun det. Hun har vært Venstre leder siden 2010.

Flere i Venstre har ytret ønske om å bytte ut partileder Trine Skei Grande.

Flere i Venstre har ytret ønske om å bytte ut partileder Trine Skei Grande.

Starter med intervjuer denne helgen

Nå starter det omfattende arbeidet med å gå gjennom alle innspillene. De første intervjuene gjennomføres etter planen allerede i helgen, når Venstre holder sin landskonferanse på Fornebu.

Her er rundt 350 lokal- og rikspolitikere samlet for å diskutere partiets politiske prioriteringer framover. Landsstyret møttes allerede fredag ettermiddag for å forberede konferansen.

Senest 6. mars 2020 blir valgkomiteens innstilling offentliggjort. Og så foretar landsmøtet i Venstre selve valgene 17.–19. april.

Da skal de velge personer til følgende 27 tillitsverv:

  • Leder
  • To nestledere
  • Fire medlemmer til sentralstyret
  • Fire varamedlemmer til sentralstyret (disse er samtidig direktevalgte medlemmer til landsstyret)
  • Fire direktevalgte medlemmer til landsstyret
  • Tolv direktevalgte varamedlemmer til landsstyret

Thorbjørnsen sier at nesten alle de 27 har sagt at de gjerne vil fortsette i vervene sine.

Etter sentralstyremøtet mandag ble Trine Skei Grande spurt om hvorfor hun stiller til gjenvalg.

– Det er fordi jeg tror jeg er best til å bringe partiet videre. Jeg vet hvor vanskelig og krevende dette er, og hvor mye det skal jobbes for å komme i mål. Da tror jeg også at jeg kan gjøre den snuoperasjonen som trengs, sa Skei Grande.

Men mange ønsker fornyelse i ledelsen. Valgkomiteens leder har flere ganger gitt uttrykk for at mange av innspillene som har kommet underveis i prosessen, preges av dette.

Vraker hele partiledelsen

Fylkeslaget i landets mest folkerike fylke, Viken Venstre, vraker hele partiledelsen i sin innstilling til valgkomiteen. Verken Trine Skei Grande eller de to nestlederne stod på den listen de sendte inn.

NRK har fått tilgang til et brev fra hovedstyret i Viken Venstre til partiets valgkomite.

I brevet står det at «Viken Venstre ønsker å spille inn et sterkt ønske om fornying i Venstres ledelse, særlig ledetrio».

Viken Venstre nevner i brevet en rekke navn de ønsker å se i ledelsen av partiet. Blant navnene er Abid Raja, Sveinung Rotevatn og Guri Melbye, men ingen av de tre som i dag utgjør ledertrioen.

Vi ønsker fornyelse, sa nestleder Trond Svandal til NRK.

Flere har gitt uttrykk for at de ønsker nestleder Sveinung Rotevatn i lederstolen.

– Vi har pekt på Sveinung Rotevatn som vårt forslag til partileder. Han er en frisk og stødig type som vi har stor tillit til, og som også har stor tillit i partiorganisasjonen. Han vil passe bedre enn Grande, sa leder i Bergen Venstre, Jo Lerheim til NRK mandag.

– Velger partiet Trine, Ola og Terje så støtter vi opp under det. Men vi mener noe annet. Vi kunne ønsket oss et retningsskifte, og i det retningsskiftet inngår ikke de tre, sa han.

Abid Raja er trukket fram av flere. Han har varslet valgkomiteen at han stiller seg til disposisjon, men har samtidig sagt at han mener Trine Skei Grande bør fortsette som partileder, dersom hun selv ønsker det.

Erling Moe fotograferer Abid Raja og Trine Skei Grande under Venstres landsmøte i mars. Nå vil Moe ha mer fokus på politikk og mindre på personer.

Erling Moe fotograferer Abid Raja og Trine Skei Grande under Venstres landsmøte i mars. Nå vil Moe ha mer fokus på politikk og mindre på personer.

Foto: Ned Alley / Ned Alley

Mest opptatt av regjeringsspørsmålet

Leder av Venstres bystyregruppe i Trondheim. Erling Moe, sier at det ikke er unaturlig at det er blitt en debatt om personer i partiet.

Han mener likevel at det er uheldig fordi persondebatten er blitt løsrevet fra politikken.

– Politikk og personer henger sammen. Og vi kan ikke løsrive det ene fra det andre. Det har blitt for mye diskusjon om navn og for lite om politikk, sier Moe til NRK.

Moe var motstander av at Venstre gikk inn i regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet og mener at samarbeidet har vært vanskelig å forklare for velgerne.

– Vi har jo hatt en ganske tøff periode etter at vi gikk inn i regjering. Det er som forventet. Det er lang avstand mellom Frp og Venstre på ei rekke politiske områder, ikke minst i miljøpolitikken, sier Moe.

Også lederen i Flesberg Venstre, Arve Nesthornet, er opptatt av regjeringsspørsmålet.

– Spørsmålet er hvor lenge vi er tjent med å sitte i regjering med Frp og Høyre. Det må vi se an. Fra mitt ståsted håper jeg at det kommer et godt tilbud fra den andre siden, sier Nesthornet til NRK.

Har opplevd medlemsras

I forkant av helgens landskonferanse skriver Nationen at Venstres medlemslister viser en partiorganisasjon i full oppløsning.

Avisen har gjennomgått medlemstall og valgresultat for Venstre i hver enkelt kommune. Det viser at landets eldste parti har forsvunnet helt eller delvis i store deler av landet.

Over 100 lokallag har mistet minst halvparten av medlemmene siden 2015. I 26 lokallag er alle medlemmene borte. Ytterligere 69 lokallag har mistet minst hver tredje medlem.

Antallet kommunestyrerepresentanter er omtrent halvert, og andelen kommuner partiet er innvalgt i, har stupt.

Totalt har Venstre nå omtrent 5700 medlemmer. De har mistet vel 2300 siden 2015.

SISTE NYTT

Siste meldinger