Venstre-forslag vil skattlegge olje­næringen for hvert fat som pumpes opp

Oljebransjen i Norge har snodd seg unna skatter og avgifter og klart å kare til seg store subsidier, sier lederen i Unge Venstre. Programkomiteen i Venstre vil tvinge bransjen til å betale mer skatt.

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre

MER SKATT: Sondre Hansmark og resten av Venstre vil at oljenæringen skal betale skatt på produksjon av olje.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Programkomiteen i Venstre vil at oljeselskapene skal betale en avgift per fat olje som de produserer, sier medlem Sondre Hansmark i Venstres programkomité.

Det vil i så fall være et radikalt brudd med både regjeringens og Norges klimapolitikk. Det synes Hansmark, som også er leder for Unge Venstre, er helt greit.

– Oljelobbyen er en veldig sterk lobby og organisasjon. Jeg mener de har klart å sno seg unna skatter og avgifter som de burde hatt, og de har klart å kare til seg store subsidier. Nå mener jeg den tiden er forbi. Nå må vi slutte å subsidiere oljebransjen og ilegge dem skatter og avgifter slik at de slutter å forurense, sier Hansmark.

Bryter hovedprinsippet i norsk klimapolitikk

Forslaget er stikk i strid med prinsippet om at det er sluttbrukeren som skal betale for utslipp. Forurenser betaler-prinsippet står sentralt i både norsk klimapolitikk og i Parisavtalen.

Venstres programkomité mener dette fortsatt skal gjelde, men at norsk oljenæring i tillegg skal få en ekstraregning for hvert eneste fat olje de pumper opp av Nordsjøen. Uansett hvor i verden oljen brukes.

Målet er å sørge for at oljeselskapene kun tar opp den mest lønnsomme oljen, og at resten får ligge urørt. Samtidig skal tiltaket være med på å fremskynde et nødvendig grønt skifte i norsk næringsliv.

– Norge er verdens syvende største eksportør av klimagassutslipp. Vi eksporterer ti ganger så mye CO₂-utslipp som vi har innenlands. Vi er nødt til på at ansvar for at vi har tjent oss rike på eksport av petroleum og forurensing.

Og det gjør dere ved å angripe oljenæringen?

– Vi angriper ikke oljenæringen. Dette handler om å sikre grønn omstilling i tide. Vi vet at oljeressursene kommer til å ta slutt, og vi vil sørge for en myk landing istedenfor en krasjlanding. Det betyr at vi må begynne å omstille oss til andre næringer allerede i dag, sier Hansmark.

Forslaget får både bransjen selv, Frp og Arbeiderpartiet til å sette kaffen i halsen.

– Jeg er helt uenig i forslaget. Det vil innebære en total og radikal omlegging av dagens skattesystem. Det er et prinsipp at forurenser betaler, og det mener vi bør fortsette. Oljenæringen betaler også CO₂-avgift og bidrar allerede i dag betydelig med skatter og avgifter, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Anniken Hauglie

SKEPTISK: Anniken Hauglie i Norsk olje og gass er skeptisk til enda sterkere beskatning av oljebransjen.

Motstand på Stortinget

Terje Halleland sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han kommenterer forslaget på denne måten:

– Jeg synes det er et veldig trist at et slikt forslag som er så lite gjennomtenkt kan komme fra et regjeringsparti.

Halleland sier en ensidig norsk skatt på produksjon kun vil straffe norsk næringsliv. Det vil også føre til at produksjonen fases ut av Norge og blir overtatt av andre.

– Fotavtrykket på produksjonen er lavere i Norge relatert til klima. Et slikt forslag vil føre til økte klimautslipp globalt, og norsk næringsliv vil tape store penger på det, sier Halleland.

Terje Halleland

SKEPTISK: Terje Halleland i Frp mener forslaget til Venstre vil straffe norsk næringsliv og gi større utslipp globalt.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Espen Barth Eide er Arbeiderpartiets representant i samme komité. Han er klar på at det må stilles strenge og tydelige krav til selve produksjonen for å gjøre den så ren som mulig.

– Men jeg tror ikke enda en avgift er svaret. Vi har allerede CO₂-avgifter som går oppover, og vi har strenge krav til norsk produksjon. Det er ikke noe poeng i seg selv at vi skal utkonkurrere vår egen olje i forhold til andre. Det viktige er at det totale forbruket i verden på sikt går ned, og at vi får til lavest mulig utslipp mens olje og gass fortsatt produseres. Der kan Norge spille en viktig rolle, sier Eide.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger