NRK Meny
Normal

Venstre: Mer utdanning

Venstre mener bedre utdannede lærere vil løse mange av de utfordringene norsk skole står overfor i dag.

Ungdomskuleelevar i Høyanger
Foto: Torje Bjellaas / NRK

- Hvilke tiltak vil Venstre iverksette for å få opp nivået i norsk skole?

- Det viktigste tiltaket er gode lærere. Lærerne må etter- og videreutdannes. Alle må ha fordypning i fagene de underviser i. I tillegg vil Venstre gjøre lærerutdanningen ett år lenger.

Trine Skei Grande er skolepolitisk talskvinne i Venstre. Hun mener at lærerne får for dårlig oppfølging av ledelsen på skolen. Bedre utdannede lærere vil også øke elevprestasjonene.

Byråkratisering

- Hver tolvte elev (syv prosent) får spesialundervisning. I ungdomsskolen er tallet 1 av 10. Hva tenker du om det?

Trine Skei Grande (V)

Trine Skei Grande (V).

Foto: Audun Halaas/Venstre

- Det viser at vi har for lite ressurser i skolen, og at vi lager et byråkrati for å få ressurser. I skolen burde det være lav terskel på ressurser til elever som henger etter. Igangsettelse av spesialundervisning er ikke nødvendig i alle tilfeller. Man velger spesialundervisning fordi det er mye enklere å få ressurser når et spesialvedtak er vedtatt. Vi byråkratiserer oss bort fra å hjelpe elevene, og ender opp med å bruke lærerne som saksbehandlere, sier Grande.

Atferdsproblemer

- Elever med atferdsproblemer må få hjelp tidligere. Jeg synes det er litt skremmende at vi medisinerer så mange barn.

Ikke bananer til elevene, men etter og videreutdanning av lærerne.

Trine Skei Grande (V).

- For elevene med tilpasningsproblemer i skolen er det viktig å kartlegge problemene i en tidlig fase. Tilgangen på ekstra ressurser må bli mindre byråkratisert. Slik av vi får større nærhet mellom spesialistene på feltet og elevene.

Gutter

Hvilke tiltak vil dere iverksette for å få ned antall gutter som mottar spesialundervisning?

- Statistikken sier ikke nødvendigvis at det er gutter som trenger mest hjelp. Gutter roper høyest. Når gutter detter ut av undervisningen starter de å bråke i klassen, mens jentene blir sittende stille ved vindusrekka.

- Det er generelt for lite respekt for læring. Jeg tror etter- og videreutdanning også vil løse noen av disse problemene. Lærere som er trygge i klasserommet får også mer respekt hos elevene.

Sammenlign partiene

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger