Venstre: Blir ingen endring av lov som kan felle flere ulv

Venstre går ikke med på å endre naturmangfoldsloven som kan åpne for å felle flere ulv.

Ola Elvestuen

Blir ingen endring av loven hvis vi er imot sier Ola Elvestuen fra Venstre.

Foto: VARFJELL, FREDRIK

– Vi er mot denne endringen, sier Ola Elvestuen i Venstre.

I dag la klima- og miljøminister Vidar Helgesen fram forslag til endring av naturmangfoldsloven som vil gjøre det mulig å felle flere ulv.

Det er helt uaktuelt ifølge Elvestuen, noe de også har sagt til Helgesen når de har blitt informert.

– Samarbeidsavtalen gjelder. Det blir ingen endring av naturmangfoldsloven om Venstre er imot, sier Elvestuen.

Han sier at de er uenig i den endringen som de har foreslått, og at regjeringen har valgt dette selv om de vet at Venstre er uenig.

Endring av lov kan åpne for å felle flere ulv

– Gjeldende rett ikke gir grunnlag for de lisensfellinger som det var snakk om før jul, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen orienterer om ulv.

Må endre loven for å felle flere ulv mener klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han mener at med en ny hjemmel vil det være større mulighet for at lisensfellinger da kan gjennomføres.

Det har vært flere harde runder for klima- og miljøminister Vidar Helgesen i vinter. 31. januar måtte han møte i Stortinget og fikk hard kritikk både fra sine egne og opposisjon om hvordan ulvesaken har vært håndtert.

– Forvaltningen av ulv må skje innenfor lovens rammer. Nå fremmer vi forslag om å ta inn en ny lovbestemmelse om lisensfelling i naturmangfoldsloven, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Men endring av loven er altså ikke Venstre enig i.

Samarbeidsavtalen gjelder

– Samarbeidsavtalen må gjelde, den kan vi ikke plukke biter av, sier Elvestuen.

Han sier at de legger til grunn at det er de fire partiene, Høyre, Frp, KrF og Venstre som må komme til en enighet.

– Det er ingen enighet når Venstre er imot, sier Elvestuen.

– Er det aktuelt for Venstre å fortsette med en samarbeidsavtale hvis Venstre skulle bryte deler av den?

– Nei, de kan ikke bryte deler av den, sier Elvestuen.

Naturmangfoldsloven står fast, det står helt tydelig i samarbeidsavtalen.

Ap: Kan ikke være spill for galleriet

– Det er jeg positiv til hvis det bidrar til å felle flere ulv og bestanden går betydelig ned, sier Knut Storberget fra Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant fra Hedmark.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) møtte til debatt tirsdag i Stortinge om redegjørelse om forvaltningen av ulv.

Positiv til lovendring hvis de leverer, sier Knut Storberget fra Arbeiderpartiet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Han sier at Arbeiderpartiet alltid har ment at det er hjemmel i eksisterende lov å felle flere ulv. Hvis regjeringen trenger å komme seg ut av hjørnet de står i for å felle flere ulv, så støtter Arbeiderpartiet dette.

– Hvis det er et spill for galleriet vil man raskt avsløre seg ved at man ikke får felt i år, sier Storberget.


Har dialog med Venstre

– Vi er svært opptatt av respekten for samarbeidsavtalen, sier Helgesen om avslaget fra Venstre.

De mener at en endring av loven er helt i overensstemmelse med Bern-konvensjonen.

– Vi har hatt og har en god dialog med Venstre, sier Helgesen og vil fortsette den dialogen.

Det vil være opp til Stortinget og tempo i behandlingen av saken om det vil være mulig å lisensfelle i år.

Høyres ulvegeneral avviser lovforslag

– Statsråden og byråkratiet har lyktes i å trenere ulvesaken, tordner Høyres Gunnar Gundersen.

Han avviser det nye ulveforslaget fra regjeringen.

– Helgesen sier rett ut at dette forslaget ikke vil bringe oss ned på Stortingets vedtatte bestandsmål. Men dit skal vi, sier Gundersen til NTB.

Han mener at det Helgesen kommer med i dag, er intet håndslag.

– Det er en katastrofe, sier Gundersen.

Gundersen vil motsette seg hurtigbehandling av lovforslaget i Stortinget, selv om dette kunne ha åpnet for lisensfelling av ulv i ulvesonen denne vinteren.

Da får heller årets jakt gå i vasken. Det er tross alt bedre enn å vedta et lovforslag som legger strengere restriksjoner på jakta enn dagens regler gjør, mener Gundersen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger