Venstre vil bruke olja som pressmiddel mot Brasil

Equinor bør brukes som brekkstang for å få Brasil til å redde regnskogen, mener Venstre. Næringsministeren svarer blankt nei.

Amazonas brenner

Røyken stiger fra en skogbrann i Jamanxim nasjonalpark i Amazonas i Brasil 23. august 2019.

Foto: Victor Moriyama / AFP

I en tid da Equinor står på terskelen til store olje- og gassinvesteringer i Brasil, mener venstrepolitiker Ketil Kjenseth tiden er ideell til å vurdere om oljeselskapet kan holde tilbake investeringer for å få Brasil til å endre kurs.

– Norge kan ikke slå seg til ro med at miljøministeren og presidenten i Brasil ikke tar grep om de enorme skogbrannene som raserer regnskogen i Amazonas, sier Kjenseth, som leder Stortingets energi- og miljøkomité.

Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth (V) leder Stortingets energi- og miljøkomité.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

I forrige kvartal produserte Equinor rundt 82.000 fat oljeekvivalenter per dag i Brasil. I 2018 rapporterte selskapet inntekter på 1,279 milliarder dollar i landet.

– Vi har også to andre store halvstatlige selskaper i Brasil, og bør ha dialog også med dem, for å diskutere hvilke posisjoner de kan ta.

Også MDG har tidligere tatt til orde for det samme.

Blankt nei

Men ifølge næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er venstrepolitikernes forslag helt utelukket.

– Nei, det er ikke aktuelt å be norske selskaper stoppe investeringer i Brasil. Og det er nettopp fordi regjeringen mener at en økonomisk boikott er kontraproduktivt. Det vil ikke føre til at vi får løst problemene. Det vi trenger er avtaler, gjensidige forpliktelser, sånn som vi har fått nå.

Brasil er fjerde størst i Equinors portefølje når det gjelder olje- og gassproduksjon.

NRK har spurt Equinor om de er villige til å la seg bruke som pressmiddel overfor Brasils miljøpolitikk.

– Dette er en norsk politisk debatt om forholdet mellom Norge og Brasil og vi finner det ikke naturlig å kommentere den, er svaret fra kommunikasjonsansvarlig, Erik Haaland.

Handelsavtale møter sterk kritikk

Lørdag kveld ble det kjent at EFTA, der blant andre Norge er medlemmer, har inngått en frihandelsavtale med den søramerikanske handelsforbundet Mercosur.

Avtaleinngåelsen møtte sterk kritikk fra opposisjon, som mener regjeringen aldri burde inngått en frihandelsavtale med Brasil så lenge regnskogen brenner.

Næringsministeren bedyrer at avtalen er spekket med miljøkrav: Den har tydelige bestemmelser om bærekraft, god forvaltning av skogressurser, folkerettslige forpliktelser for å hindre ulovlig hogst, og god oppfølging av Parisavtalens klimamål.

Nedbrent område av regnskogen i Brasil

Luftfoto av nedbrent område av regnskogen i Amazonas nær Boca do Acre, 24. august 2019.

Foto: Lula Sampaio / AFP

Flere land vil boikotte Brasil

Stadig mer tyder på at det enorme antallet skogbranner i Amazonas er en villet politikk og aktiv handling.

Flere nettaviser siterer lekkede dokumenter først omtalt i OpenDemocracy, som viser at Brasils president Jair Bolsonaro ønsker å sabotere planer om å bevare regnskogen.

Brasils regjering planlegger å bygge broer, motorveier og vannkraftverk i jungelen for å «bekjempe internasjonalt press» om å bevare regnskogen. En av metodene som benyttes for å rydde skogen, er å brenne den.

Både Tyskland og Frankrike snakker nå om å ikke ratifisere EUs frihandelsavtale med Brasil. Og Finland, som sitter med formannskapet i EU for tiden, mener EU nå må diskutere et forbud mot å importere brasiliansk biff.

– Dersom store land i Europa gjør alvor av dette, bør Norge følge dem, sier Kjenseth.

EFTAs frihandelsavtale må ratifiseres av medlemslandenes parlamenter. Her hjemme har stortingsrepresentanter i MDG, SV og Venstre signalisert at de vil stemme mot avtalen. Arbeiderpartiets Espen Barth Eide sier det må kraftig overbevisning til om at miljøhensyn er godt ivaretatt i avtalen, dersom Ap skal stemme for.

Det har vært en kraftig økning av skogbranner i Amazonas.

Det har vært en kraftig økning av skogbranner i Amazonas.

SISTE NYTT

Siste meldinger