Hopp til innhold

Venstre-topper avviser Rajas regjeringsforslag

Ingen av fylkeslederne NRK har snakket med stiller seg bak Abid Rajas forslag om at Venstre bør gå inn i Solberg-regjeringen før valget. Flere mener samarbeidet med Frp har blitt vanskeligere den siste tiden.

Statsbudsjett 2017. Abid Raja (V) i vandrehallen etter at regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjettet 2017 for Stortinget torsdag.

VIL I REGJERING: Abid Raja har foreslått at Venstre bør gå inn i regjering for å bedre vise fram sin politikk før valget.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

I et internt notat tar Venstre-representanten til orde for at partiet bør vurdere å gå inn i regjeringen. Forslaget blir diskutert i partiets stortingsgruppe og sentralstyre, som er samlet på Soria Moria hotell i Oslo.

NRK har snakket med 17 av partiets 18 fylkesledere. 15 av dem sier at de er imot forslaget, mens to svarer at de er usikre.

– Fordelen med å sitte i regjering, er at du får mer makt og blir mer synlig. Men konfliktlinjen i enkeltsaker med Frp er for stor til at jeg ser at det er mulig, sier Erik Hørlück Berg i Buskerud Venstre.

Heller ikke Torgeir Fossli i Telemark Venstre har tro på regjeringssamarbeid nå.

– Jeg tror det er helt urealistisk. Det er snart bare et halvt år igjen til valget. Ingen har interesse av å endre på regjeringen nå, sier Fossli.

Åpner for samarbeid med Ap

Alle fylkeslederne NRK har snakket med, med unntak av én, sier det er best at Venstre går til valg på en blå-grønn regjering. De fleste mener også at dette er et realistisk mindretallsalternativ som kan hente støtte fra både venstre og høyre i enkeltsaker.

Men gitt at Frp står fast ved at partiet ikke vil støtte en regjering Frp selv ikke er en del av, åpner flere av fylkeslederne i Venstre for at partiet kan samarbeide med Arbeiderpartiet etter valget.

– Det fremstår som et bedre alternativ. Det er veldig mye motstand mot Frp i Venstre, og særlig her lokalt. Særlig etter budsjettforhandlingene er samarbeidsklimaet forverret, sier Leif Wasskog i Finnmark Venstre.

Andre fylkesledere er skeptiske til et samarbeid med Ap, blant dem er Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre.

– Vi ser at Arbeiderpartiet stadig har stemt mot forslag fra Venstre og motarbeidet vår politikk når vi har prøvd å samarbeide. Med de borgerlige har vi fått til mye bra, sier Lunde.

Venstre under sperregrensen

NRKs januarmåling var dyster lesning for Venstre. Med 3,9 prosent oppslutning havner partiet under sperregrensen, og det borgerlige flertallet ryker. Riktignok har partiet ligget over sperregrensen på andre målinger den siste tiden, men det er liten tvil om at partiet lever farlig med tanke på å nå den viktige 4-prosentgrensen.

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, mener det viktigste er at partiet står samlet om målet om en regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF.

– Husk at vi skal ha en full valgkamp, og at det er fullt mulig for de tre partiene å bli så store til sammen at det danner grunnlag for et skifte, sier Elvestuen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger