Hopp til innhold

Frykter snikfjerning av fedrekvoten

Frp-statsråd Solveig Horne står alene om å ønske at fedrekvoten skal kunne overføres til mor uten statlig kontroll eller krav om dokumentasjon. Også regjeringspartner Høyre er kritisk.

Mann skifter bleie på datter

ØNSKER KONTROLL: Venstre og KrF frykter endringene regjeringen ønsker i fordelingen av foreldrepermisjonen kan føre til misbruk. (Illustrasjonsfoto).

Foto: Frank May / NTB scanpix

– Mitt utgangspunkt vil være at familiene må få mulighet til å ta ut hele foreldrepermisjonen, men at vi trenger noe dokumentasjon og kontroll, skriver Høyres familiepolitiske talsperson, Svein Harberg, i en pressemelding fredag ettermiddag.

Bakgrunnen er dagens oppslag i Aftenposten med tittelen «Statsråd foreslår smutthull i fedrekvoten». Forslaget om at mor skal kunne overføre permisjonsuker til far, og omvendt, kun ved å fylle ut et egenmeldingsskjema møter motstand fra en samlet opposisjon.

Heller ikke støttepartiene Venstre og KrF går med at at fedrekvoten skal kunne overføres til mor uten statlig kontroll eller krav om dokumentasjon.

– Dette virker som en snikavvikling av hele pappapermisjonen. Dette er en viktig sosial ordning for alle norske barn, som ikke kan uthules på denne måten, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NRK.

Venstre-leder Trine Skei Grande

UTHULING: Trine Skei Grande mener forslaget fra regjeringen bærer preg av at både Høyre og Frp egentlig vil bli kvitt hele fedrekvoten.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix
Olaug Bollestad

KONTROLL: Olaug Bollestad i KrF vil ikke at det skal bli fritt fram for far å overføre sin tid med barnet til mor.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Ordningen kan bli misbrukt av fedre som tenker at «dette er ikke noe for mannfolk». Få tenker nok sånn, men for barnas del er det viktig med kontroll, sier KrFs Olaug Bollestad.

Nå sier også Høyre nei. Pressemeldingen fra Harberg er klar på at ordningen ikke kan være fri for dokumentasjon og kontroll.

Høyre-politikeren understreker samtidig at han støtter målet om at det skal bli lettere for mor å overta fars permisjon og omvendt. Dagens kvoter gir foreldrene ti uker hver. Ukene faller helt bort dersom far eller mor ikke tar den ut.

– Det er viktig at også barn i familier som ikke er i en A4-situasjon får være sammen med en forelder hele permisjonstiden, kontakten med foreldrene er det sentrale bak ordningen med foreldrepermisjon, sier Harberg.

Regjeringen kommer med to forslag

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil nå at foreldrene kan overta hverandres uker dersom den som i utgangspunktet skal ta ut kvoten er selvstendig næringsdrivende, arbeidsledig, soner en fengselsstraff eller oppholder seg i utlandet i minst tre måneder. Regjeringen vil også at den ene foreldren skal kunne ta partnerens kvote dersom vedkommende var arbeidsledig, men får jobb. Det skal også bli lettere for mor å få fars kvote dersom hun har en jobb som gjør det vanskelig å amme.

Hornes høringsforslag nevner to mulige løsninger. Den ene modellen stiller et visst krav til dokumentasjon om at kriteriene er oppfylt, og åpner for stikkprøver. Familieministeren er klar på at hun foretrekker modellen som verken stiller krav til dokumentasjon, eller åpner for stikkprøver og sanksjoner.

– Vi er en regjeringen som har tillit til foreldrene. Vi er også en regjering som vil avbyråkratisere og kutte skjemaveldet, sier Horne til NRK.

Frykter mer til mor og mindre til far

Flere av unntakene Horne foreslår er nevnt i samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre (se faktaboks). Det står det også at ordningen skal være «tillitsbasert».

Men Trine Skei Grande sier det er uaktuelt for Venstre å støtte en ordning der det i praksis blir fritt fram for foreldrene å fordele kvoten seg imellom. De frykter at resultatet blir at færre fedre tar ut sine uker.

– Det virker som statsråden legger opp til et system der du skal kunne overføre permisjonen til mor uten at noen kontrollerer at du har gjort det på riktig måte eller på riktig grunnlag, sier hun og legger til at avtalen Venstre har gått med på stiller klare krav til når permisjonen skal kunne overføres.

– Men det står jo i avtalen at ordningen skal være tillitsbasert?

– Vi bruker mange tillitsbaserte ordninger i Norge, som selvangivelsen. Men det betyr ikke at den ikke skal kontrolleres, eller at det ikke får følger dersom man bryter den. Jeg synes det er rart at Fremskrittspartiet, som nærmest har hatt det som hovedoppgave at man skal bekjempe trygdesvindel, godtar at noen ordninger kan brytes uten at det får sanksjoner.

Grande: – Regjeringen leter etter smutthull

Både Høyre og Frp gikk til valg på at hele fedrekvoten skulle avvikles, men de fikk ikke gjennomslag for det i forhandlingene med KrF og Venstre. Trine Skei Grande understreker at Venstre vil stemme for forenklinger som gjør det lettere å overføre kvoten, men står fast på at dette må foregå i klare, kontrollerte rammer.

– Jeg tror nok at Frp og Høyre her prøver å finne et smutthull for å avvikle pappapermen, men dette er ikke et forslag som Venstre kan stille seg bak, sier Trine Skei Grande.

Også Olaug Bollestad i KrF er glad for at det nå skal bli lettere for foreldre å finne fleksible ordninger uten at barnet mister tid med én av foreldrene. I dag får ikke mor være hjemme ti uker ekstra dersom far ikke kan ta ut sine uker fordi han er selvstendig næringsdrivende som ikke kan hente inn vikar.

– Det taper barnet på. Derfor ønsker vi at kvoten i noen tilfeller skal kunne overføres til mor, sier Bollestad.

I likhet med Trine Skei Grande er hun klar på at ordningen må kontrolleres.

– Det må ikke bli sånn at ordningen misbrukes slik at far slipper unna det å være hjemme med sine barn. Det er viktig for både far og barn, sier Bollestad.

Horne: – Jeg tror på den norske far

Statsråd Horne, på sin side, sier hun har tillit til at foreldrene er ærlige når de fyller ut egenerklæringsskjemaet. Også Nav selv skal ha frarådet et system som legger opp til stikkprøver.

Solveig Horne

TILLIT: Solveig Horne (Frp) sier hun har tro på at norske foreldre vil følge reglene selv om de ikke blir kontrollert.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det blir mye byråkrati. Det kan også bli vanskelig å sanksjonere mot dette. Regjeringen har ikke konkludert på dette, det er også derfor vi sender ut to modeller på høring.

– Men dersom man ender opp med en ordning helt uten kontroll, blir ikke det i praksis en uthuling av hele foreldrekvoten?

– Nei, dette er en styrking av hele foreldrepengeordningen, slik at foreldrene selv kan få større fleksibilitet, og barna kan være mer hjemme med foreldrene sine, sier Horne.

Statsråden frykter ikke at flere fedre nå vil lempe sine uker over på mor.

– Jeg har tro på den norske far, og at han ønsker å være hjemme med sine barn.

KrF og Venstre er imidlertid ikke de eneste som frykter at regjeringens forslag om en ren tillitsbasert ordning vil føre til misbruk. I Aftenposten fredag sier både Audun Lysbakken i SV og Anette Trettebergstuen i Ap at forslaget er et skritt mot avvikling av fedrekvoten.

Harberg i Høyre mener den rødgrønne kritikken er en avsporing.

– Det rigide rødgrønne regelverket gjør at noen barn går glipp av verdifull permisjonstid, ikke bare med fedrene sine, men også med mødre. De som nå raser mot en mer fleksibel ordning er mer opptatt av kvotene enn av barna, og nekter å se at i familier hvor for eksempel mor jobber turnus, så kan også mor miste permisjonstid, skriver han i pressemeldingen.

AKTUELT NÅ