Venstre kan bli regjeringens tvangsgarantist

KrF utelukker at de kan gå med på at 15 til 20 kommuner blir slått sammen mot sin vilje. Venstre er ikke like kategoriske.

André Skjelstad, Helge André Njåstad og Jan Tore Sanner sitter ved siden av hverandre

UTEN KRF: KrF sto utenfor da Helge André Njåstad (Frp) sammen med André N. Skjelstad fra Venstre (t.v.) og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) la fram det nye inntektssystemet for kommunene i vår. Mye tyder på at KrF også skiller lag med de tre andre når det gjelder synet på tvang.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Torsdag erfarer Aftenposten, etter en rekke samtaler med kilder i Høyre, Frp, Venstre og KrF, at mellom 15 og 20 kommuner ligger an til å bli tvangssammenslått. Avisen skriver også at hele prosessen fremskyndes. I stedet for å legge fram sak til våren og fatte vedtak i juni, slik planen var, er det nå aktuelt å fatte vedtak allerede i januar.

Men KrF, ett av regjeringens to støttepartier, går ikke med på noe av dette.

Ulik definisjon av «unntaksvis»

Allerede klokken 23.11 onsdag kveld, etter at Aftenpostens e-avis ble lagt ut, sendte partiet ut en pressemelding om at kommunekartet avisen presenterer er uaktuelt for KrF.

Hans Olav Syversen (KrF)

SIER NEI: Hans Olav Syversen sier KrF kun kan gå med på tvang i «helt, helt spesielle enkelttilfeller», og at 15–20 slike tilfeller er uaktuelt for dem.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Til NRK torsdag morgen sier parlamentarisk nestleder Hans Olav Syversen at KrF aldri kommer til å støtte at 15–20 kommuner blir slått sammen med tvang.

– Jeg har ingen tro på at blir sammenslåing i den størrelsesorden med tvang. Hvis noen har sett for seg at det skal skje i det omfanget, så blir ikke det med KrFs støtte.

Venstres kommunepolitiske talsperson, André Skjelstad, sier det uansett er for tidlig å si hvor mange kommuner som til slutt blir sammenslått mot sin vilje. Men der Syversen avviser at KrF kan støtte så mange som 15 til 20 tvangssammenslåinger, sier Venstre-politikeren:

– 15 til 20 kommuner vil definitivt ikke være mange, det er også unntak.

De to støttepartiene har også ulike syn på når vedtakene bør gjøres. Mens Syversen er kritisk til å fremskynde prosessen, mener Skjelstad at kommunene selv nyter godt av at Stortinget ikke venter til sommeren med å vedta den nye kommunestrukturen.

– Det er helt nødvendig, slik at kommunene så tidlig som mulig får vite hvordan økonomien blir for de nye kommunene. Den vurderingen vil vi gjøre fortløpende, sier han.

– Stortinget kan skjære gjennom i unntakstilfeller

Dagens Aftenposten ramser opp en rekke kommuner som risikerer tvangssammenslåing. Skjelstad vil ikke kommentere enkeltkommuner eller si noe om hvor mange kommuner han ser for seg tvangssammenslått.

– Syversen sier KrF kun kan støtte tvang i helt unntaksvise tilfeller. Når det er aktuelt for Venstre å støtte tvang?

– Det har vi lagt premissene for i stortingsvedtakene som er gjort. Det er inneklemte kommuner, og såkalte tvillingkommuner. Der du ikke får en god nok samfunnsmessig utvikling i det området uten sammenslåing, så vil vi gjøre de vurderingene. Det vil i så fall være unntakstilfeller, sier Skjelstad til NRK.

Også Fremskrittspartiets kommunepolitiske talsperson, Helge André Njåstad, er opptatt av å få fram at dette ikke er en tvangsreform.

– Hele premisset for debatten blir feil. Alle fire er enige om at hovedlinjen i kommunereformen er frivillige prosesser. Men Stortinget har forbeholdt seg retten til å skjære gjennom i unntakstilfeller, sier han til NRK.

Frp-politikeren understreker at det store flertallet av sammenslåinger kommer som følge av frivillige vedtak.

  • 83 kommuner har gjort gjensidige ja-vedtak, skriver Aftenposten i dag.
  • Frivillighetslinjen ligger an til å redusere kommuner fra 428 til 379.
  • Dersom avisens anslag om 15 til 20 tvangssammenslåinger går gjennom, blir det endelige tallet rundt 360.
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger