Hopp til innhold

Venstre godtar ikke lovendring i ulvesaken

STORTINGET (NRK): Miljøminister Vidar Helgesen (H) vil løse den betente ulvesaken ved å endre naturmangfoldsloven. Men Venstre setter foten ned.

Forslag i Stortinget om utsettelse av slukking av FM-nettet.

LOVEN LIGGER FAST: Venstres Olav Elvestuen sier samarbeidsavtalen slår fast at naturmangfoldsloven ligger fast – og dermed ikke kan endres uten at samarbeidspartiene involveres.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Regjeringen vil vurdere endringer for å sikre at naturmangfoldsloven og praktiseringen av den er på linje med Bernkonvensjonen, sa miljøminister Vidar Helgesen da han redegjorde for ulvesaken i Stortinget i dag.

Etter å ha spurt om råd fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet sa miljøministeren i dag at han ikke så noen annen løsning enn å si nei til felling av 32 ulv i Hedmark. Saken har ført til høylytte protester fra ulvemotsandere og intern uro i Høyre.

Nå vil altså Helgesen se på om naturmangfoldsloven kan tilpasses.

– Loven ligger fast

Men regjeringas samarbeidsparti Venstre er ikke villige til å gjøre endringer i naturmangfoldsloven – og viser til punkt 4E i samarbeidsavtalen:

«Naturmangfoldsloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås.»

– Skal det skje justeringer her er det selvfølgelig noe vi må være involvert i, og da må det være ut fra at man skal ha en større bestand enn det flertallet har lagt til grunn tidligere, sier Elvestuen til NRK etter redegjørelsen til Helgesen.

– Vi vil selvfølgelig ikke gå inn for en svekkelse av den loven, slår Venstres stortingsrepresentant fast.

Vil instruere regjeringen

Samtidig er andre partier uenig i regjeringens nei til lisensfelling av ulv er i strid med dagens regelverk.

Blant dem som er uenig, er Ap-representant og tidligere justisminister Knut Storberget. Han håper nå at et flertall på Stortinget kan instruere regjeringen i å snu i ulvesaken.

– I Hedmark er vi i ferd med å få en ulvebestand som nærmest vokser oss over hodet, sier han til NTB.

Redegjørelse for forbvaltning av ulv på Stortinget

VIL INSTRUERE REGJERINGEN: Knut Storberget (Ap) jobber for å skaffe flertall for å instruere regjeringen i ulvesaken. Her i samtale med miljøminister Vidar Helgesen (H).

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ulveforlik

Ap, KrF og regjeringspartiene Høyre og Frp gikk inngikk i sommer et ulveforlik i Stortinget. På bakgrunn av dette åpnet rovviltnemndene for å felle inntil 32 ulver i fire ulverevir i Hedmark.

Men like før jul satte regjeringen foten ned, etter å ha spurt lovavdelingen om råd.

Statsminister Erna Solberg (H) sa forrige uke at det er konflikt mellom ulveforliket, naturmangfoldsloven og Norges internasjonale forpliktelser gjennom Bern-konvensjonen.

AKTUELT NÅ