Velger påskekyllinger foran Jesus

Historien om Jesu død og oppstandelse er ikke lenger et selvfølgelig innslag i barnehagene før påske. En del barnehager velger helt bort den bibelske fortellingen, til fordel for kyllinger og påskeegg.

Historien om Jesu død og oppstandelse er ikke et selvfølgelig innslag i barnehagene før påske.

MER KYLLING ENN JESUS: Flere barnehager sier påskens kristne budskap settes til side for kyllinger.

En uformell ringerunde NRK har gjort til noen av de største barnehagene i Oslo og enkelte andre i resten av landet, viser stor variasjon i hvordan barnehagen formidler bibelens budskap før påske.

Mens noen forteller historien om Jesus på korset til de største barna, velger andre å tone det ned eller droppe det helt. Ingen vi har snakket med synger kristne påskesanger.

Kyllingsang

påskeforberedelser i barnehage

PÅSKETRADISJON: Barna i Kværnerdalen barnehage hygger seg med forberedelser til påske.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Barnehagene forteller at de markerer påske ved å lage påskekyllinger og male påskeegg. Mange arrangerer påskefrokost med foreldre der de gjerne synger sangen «en liten kylling» og lager gul mat. Noen forteller at de fokuserer på temaet vår og nytt liv, sår karsefrø og har samtaler med barna om dette.

Rammeplanen pålegger barnehagene «å la den kristne kulturarven komme til uttrykk blant annet gjennom høytidsmarkeringer». Likevel innrømmer pedagogisk leder i Kværnerdalen barnehage, Tor Øystein Aikio, at Jesus ikke er nevnt med mindre noen har spurt.

– Det er en vanskelig problematikk å gå inn i, selve lidelseshistorien og det å forenkle det for små barn. Det er veldig lett å hoppe bukk over akkurat den biten, og det må jeg innrømme at jeg har gjort i år. Rammeplanen sier at barna skal ha kjennskap til kristne høytider, men samtidig skal vi ikke forkynne. Det er vanskelig, sier han.

Flere barnehager forteller at de markerer påske ved å lage påskekyllinger og male påskeegg.

PÅSKESANG: Kværnerdalen barnehage fremfører sangen «En liten kylling» som de pleier før påske.

Redd for å forkynne

Kari-Mette Walmann Hidle forsker på barnehagers arbeid med etikk, religion og filosofi, med særlig henblikk på minoritetsreligioner i barnehager. Hun har også inntrykk av at en del barnehagelærere trekker seg unna bibelfortellingen i påsken.

– Når det kommer til påsken jobber mange godt med breddetradisjoner som kyllinger og påskeegg, men noen gjør nok bare det og dropper den kristne påskefortellingen.

– Hvorfor er det sånn?

– Jeg vet at i noen barnehager har de endeløse diskusjoner om forholdet mellom formidling og forkynning. Mange er redd for å gjøre feil og velger derfor å droppe bibelfortellingen helt. Jeg har ikke sett dette spørsmålet tematisert ved markering av muslimske eller hinduistiske høytider, sier hun.

– Bør barnehager kunne synge påskesalmer før påske?

– Ja, det kan de. Barnehagelærerens mål er at barna skal bli kjent med de kristne tradisjonene. En måte å nå det målet på er å synge sanger som beskriver påskens budskap.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger