NRK Meny
Normal

Veitrafikken den største synderen

Bilen er den klart største miljøsynderen her til lands. Utslippene av klimagasser fra veitrafikk har økt med 31 prosent de siste 15 årene.

Kollektivfelt
Foto: RUNE PETTER NESS / Scanpix

Utslippet av klimagasser i norske kommuner generelt har økt med 14 prosent siden 1991, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økningen har skjedd i omtrent alle kommunene, og skyldes for det meste økt transport av gods og personer.

Les mer hos: SSB

I 2006 var utslipp av klimagasser i kommunene rundt 36 millioner tonn CO2 -ekvivalenter. Dette utgjorde 69 prosent av Norges samlede utslipp av disse tre klimagassene. Resten ble sluppet ut fra olje- og gassvirksomhet på sokkelen, fra sjøfart, og i luftrommet (over 100 meters høyde).

Dette er en økning på 4,3 millioner tonn CO2 -ekvivalenter, eller nær 14 prosent, siden 1991.

Trafikk er verstingen

Veitrafikk er den kilden som gir mest utslipp til luft av klimagasser. Her økte utslippene med 2, 4 millioner tonn siden 1991. Veitrafikken utgjorde frøyt 28 prosent av klimagassutslippene i 2006. De øvrige store kildene er industri og landbruk.

Disse kildene sto for utslipp av henholdsvis om lag 14, 10 og 4 millioner tonn CO2 -ekvivalenter i 2006 det vil si nesten 90 prosent av samlet utslipp fra kommunene.

De minste kommunene er verst

Tallene viser også at det er lavere utslipp pr person i de folkerike kommunene.

I de 25 mest folkerike kommunene ble det i gjennomsnitt sluppet ut 5,1 tonn CO2 -ekvivalenter pr innbygger i 2006, mot 9,8 tonn for de øvrige kommunene.

Årsakene til dette er det meste av industrien og landbruken finnes i små kommuner, samt at gjennomgangstrafikken fra biler er relativt mindre i store kommuner sett i forhold til de mint folkerike.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger