NRK Meny
Normal

Veiene er vinneren

Regjeringen vil bruke 322 milliarder kroner til samferdselstiltak fram til 2019. Det er 100 milliarder mer enn i forrige periode. 40 nye store utbyggingsprosjekt er planlagt.

Transportplan

Hvert av prosjektene har en økonomisk ramme på over 200 millioner i første fireårsperiode.

Nasjonal transportplan 2010-2019

- Spenn fast setebeltene. Vi varsler et taktskifte i norsk samferdselspolitikk, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun la frem Nasjonal transportplan for 2010-2019.

Dette får ditt fylke

- Vi har satt av 100 milliarder mer enn i forrige periode. Det er en økning på 45 prosent sammenlignet med forrige transportplan.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete
Foto: NRK

Trafikksikkerhet

250 mennesker omkommer i trafikken hvert år, 1000 blir hardt skadd. - Regjeringen er opptatt av å få ned tallet på ulykker, sier Navarsete.

Derfor inneholder Nasjonal transportplan en økning fra 332 millioner kroner til 860 millioner kroner de kommende ti år. Det skal gå til midt-delere, midt-felt og målinger av gjennomsnittsfarten.

Travel død laks

Fra 2009 kalles stamveiene riksveier. Det er veier som binder regionene sammen.

- Veiene er viktige for næringslivet og for fiskeindustrien, sier samferdselsministeren.

Forutsigbarhet og trygg transport er viktig, særlig for fiskeeksporten. Ingen har det mer travelt enn en død laks.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Den gule stripen

Når veiene er minst åtte og en halv meter brede, får de en gul midtstripe. Dette mangler på store deler av selve hovedfartsåren gjennom Norge, E6. I store deler av Nordland er veien ikke bredere enn fem og en halv meter.

Gul stripe
Foto: Veigård, Erik / SCANPIX

Fornøyd vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er meget godt fornøyd med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan.

Video nsps_upload_2009_3_13_13_42_6_550.jpg


– Det blir en real satsing på kollektivtrafikk, der jernbane er en viktig del. Et krafttak på drifts- og vedlikeholdsområdet og bedre muligheter til å ta bedre vare på veiene, oppsummerer han.

Han sier at trafikksikkerhetsinnsatsen økes betraktelig, satsingen på gang- og sykkelveier fortsetter på et høyt nivå og innen mindre utbedringer på veinettet, miljø, servicetiltak, kollektivtrafikktiltak og planlegging er det lagt opp til en betydelig høyere aktivitet, sier vegdirektøren.


– Med denne satsingen vil hele det framtidige riksveinettet kunne få en god standard i løpet av 25 år. Dette er en vesentlig høyere utbyggingstakt enn vi tidligere har sett i Norge, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger