Mener det er umulig å se for seg at Kristiansen fengsles igjen: – Dette er hans farvel til Ila

Uavhengig av om Viggo Kristiansen skulle bli dømt i en ny rettssak, er det helt utenkelig at han blir fengslet på nytt, sier forsvarer Arvid Sjødin. Advokat John Christian Elden er enig.

Viggo Kristiansen

LØSLATES: Viggo Kristiansen løslates etter alt å dømme fra fengsel denne uken. Advokat John Christian Elden ser ikke for seg at Kristiansen kommer til å måtte sone mer, dersom han blir dømt etter eventuell ny rettssak.

Foto: Eivind Pedersen

I februar fikk Kristiansen omsider gjennomslag for kravet om at Baneheia-saken må gjenåpnes. Mandag ble det klart at statsadvokaten snur og ber om Kristiansen løslates, blant annet fordi den nye etterforskningen har dratt ut i tid.

Den nye etterforskningen ender med at statsadvokaten i Oslo leverer en innstilling til Riksadvokaten.

Innstillingen kan enten lyde på ny full behandling i lagmannsretten, eller at det avsies en frifinnende dom uten ny hovedforhandling.

Til VG sier den Elden at det verste utfallet for Kristiansen er at han blir kjent skyldig igjen og straffes med 21 års fengsel – men at straffen anses som ferdig sonet.

NRK var tirsdag morgen i kontakt med Elden, som blant annet er fagansvarlig for det som gjelder strafferett i Store norske leksikon, om det samme. Elden har ingen rolle i tilknytning til Baneheia-saken.

Domsavsigelse i Bertheussen-saken

John Christian Elden.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool / NTB

– Dersom Kristiansen dømmes for drapene på nytt, er det noe scenario der han blir fengslet igjen?

– I praksis er det ikke mulig. Han har sittet i nesten 21 år i fengsel, og kan ikke få lengre straff dersom han skulle bli dømt på nytt. Derfor er dette hans farvel til Ila uansett sakens senere utfall.

– Hva om han skulle bli dømt til forvaring igjen?

– Det vil han ikke bli med mindre han i tiden etter løslatelse viser en adferd som gjør at det er gjentakelsesfare. Ved å løslate han og erklære at påtalemyndigheten ikke ber om forlengelse av forvaringen ved utløpet nå, har de i praksis sagt at det ikke er sterk nok gjentakelsesfare i dag til å idømme forvaring, skriver Elden i en e-post til NRK.

Viggo Kristiansens advokater utenfor Ila fengsel

Forsvarer Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad forlater Ila fengsel i forbindelse med at påtalemyndigheten støtter anken om løslatelse av Viggo Kristiansen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Har sonet ferdig

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, er av samme oppfatning. Han sier Kristiansen ikke blir fengslet igjen, heller ikke om han skulle bli dømt i en eventuell ny rettssak.

– Det kan jeg aldri tro, for han har sonet ferdig. I går uttalte statsadvokaten også til Fædrelandsvennen at det ikke er noe grunnlag for videre forvaring. Derfor er det lite sannsynlig at det ilegges igjen, sier Sjødin.

Advokat Arvid Sjødin

Arvid Sjødin.

Foto: Terje Bendiksby

Sjødin sier Kristiansen har gått til behandling i 10 år og ikke lenger er noe sikkerhetsmessig problem.

Om Kristiansen løslates denne uken, gjenstår det formelt sett to måneder av straffen. Sjødin sier det heller ikke er noen faktor om det skal utmåles en dom etter ny straffesak.

– Normalt sett løslates man etter at det er sonet to tredeler av straffen, påpeker Sjødin.

Advokat Elden påpeker at en løslatelse av Kristiansen nå, innebærer et soningavsbrudd og at utløpsdatoen for dagens forvaringsdom formelt forskyves fremover. Dermed kan påtalemyndigheten i teorien be om at forvaringen forlenges. Men verken Elden eller Sjødin mener det er sannsynlighet, ettersom påtalemyndigheten ikke har bedt om forlenget forvaring nå.

Andreas Schei

Statsadvokat Andreas Schei.

Foto: Rushda Syed / NRK

Statsadvokat Andreas Schei sa mandag at «hensynet til samfunnsvern ikke i tilstrekkelig grad tilsier at Kristiansen holdes fengslet når saken skal gjenåpnes, og dette tar tid».

– Hvis Viggo Kristiansen blir dømt skyldig i en ny rettssak, er det da noen sjanse for at han må sone de siste tre månedene eller at forvaringen forlenges?

– Vi vil komme tilbake til hva vi da eventuelt vil påstå, sier statsadvokat Andreas Schei til NRK.

Har ingenting med hovedsaken å gjøre

Høyesterett har satt frist til 2. juni med å be partene kommentere om det er greit at spørsmålet om løslatelse behandles skriftlig. Sjødin sier forsvarerne allerede har levert sine kommentarer, der det fremgår at det ikke er noen innsigelser mot dette.

Anførslene og påstandene i anken opprettholdes, opplyser medforsvarer Bjørn André Gulstad til NTB. Blant annet mener Kristiansens forsvarere at det ikke er noen gjentakelsesfare.

– Det er ingen samfunnshensyn som med tilstrekkelig styrke undergraver at det er forsvarlig å løslate ham, sier advokat Gulstad til NTB.

Advokat John Christian Elden sier løslatelsesspørsmålet ikke påvirker den pågående etterforskningen og gjenopptakelsen av straffesaken mot Kristiansen.

– Løslatelsen har intet med hovedsaken å gjøre. Det vanlige er at man er på frifot før det foreligger en endelig rettsavgjørelse. Kommisjonen har bestemt at det blir en ny straffesak, og med mindre Riksadvokaten kaster kortene, blir den gjennomført i høst, skriver Elden.

Krimtekniker Baneheia

VIDEO: Dette er Baneheia-saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger