Hopp til innhold

Veidekke-amnesti ikke avgjort – press mot konkurrenter kan gi bøter

Vilkårene for amnesti kan skape problemer for Veidekke. Selskapet slipper ikke bøter hvis de har tvunget andre til å delta i ulovlig prissamarbeid, noe uttalelser fra involverte tyder på.

Video NCC-ansatt: – Veidekke regisserte hele greia

Den tidligere NCC-regionslederen var klar i telefonen på hvem som hadde styrt prissamarbeidet.

– Jeg har følt meg presset. Jeg prøvde å holde meg unna, og vi hadde ikke kontakt i noen år. Så fikk jeg telefon igjen, sa den tidligere regionlederen i NCC om hvordan han ble trukket inn igjen av Veidekke i det ulovlige prissamarbeidet i Midt-Norge.

Hans Petter Graver

Jusprofessor Hans Petter Graver forteller at press fra den største aktøren kan regnes som tvang, og dermed gjøre at selskaper ikke får amnesti.

Foto: NRK

Slikt press kan være med på å påvirke hvilke bøter selskapene får hvis Konkurransetilsynet stadfester at det har foregått ulovlig prissamarbeid.

En av Norges fremste eksperter på konkurranserett slår fast at press kan være med på å diskvalifisere selskaper som søker om fullt amnesti.

– Hvis de har utøvd noen form for press på de andre selskapene så vil full lempning være utelukket, sier jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo til NRK.

Han peker på at kravet om å ikke ha tvunget andre til å være med på lovbrudd dermed kan være brutt.

Les også: Prissamarbeid koster samfunnet

Lempning er et begrep som brukes om strafferabatt hos Konkurransetilsynet. Veidekke skal ha søkt om full lempning i håp om å slippe bøter, siden de selv meldte fra til tilsynet.

Aktsomhetsplikt for store selskaper

Veidekke er sammen med sin konkurrent NCC mistenkt for ulovlig prissamarbeid i Midt-Norge.

At selskapet meldte seg selv til tilsynsmyndighetene gjorde at mange trodde selskapet helt kunne slippe bøter.

Selskapet har gjort det klart at de har søkt om så kalt lempning, amnesti fra bøter for brudd på konkurranseloven.

– Så lenge man bidrar lojalt til å frembringe fakta om eventuelle brudd på loven, og det ikke dukker opp andre, uforutsette forhold, vil man oppfylle vilkårene for lemping etter bestemmelsen, har konsernadvokat i Veidekke, John Strand sagt til Finansavisen. Avisen skrev etter at saken begynte å rulle i mediene at selskapet skal ha fått på plass en slik avtale, og at de dermed går fri fra reaksjoner fordi de var først til å melde om ulovlighetene til Konkurransetilsynet.

Men så enkelt er det ikke nødvendigvis. Fem vilkår må være oppfyllt , og et av dem er at selskapet ikke kan ha tvunget andre til å være med på ulovlighetene. Jusprofessor Graver mener at de aller største selskapene i sin bransje må være ekstra forsiktige.

– At et selskap er størst er ikke nok til å fastslå at det foreligger press, men er man så stor som aktør at man har en dominerende posisjon i markedet gjelder en særlig aktsomhetsplikt overfor konkurrentene. Da skal det mindre til for å si at det foreligger press, sier Graver.

– Ville ha en konkurrent de kunne kontrollere

Både den tidligere distriktssjefen i Kolo Veidekke som stod fram på NRK, og hans motpart hos NCC Roads har vært åpne om at det var Veidekke som var den dominerende parten i samarbeidet som ble offentlig kjent i slutten av januar.

Odin Kringen

Odin Kringen stod fram og fortalte hvordan han som Veidekke-ansatt hadde drevet med markedsdeling og prissamarbeid.

Foto: NRK

– Veidekke har prøvd å være storebror hele veien, har tidligere distrikssjef Odin Kringen i Kolo Veidekkes avdeling i Midt-Norge sagt.

Hans motpart i NCC stod fram anonymt i Adresseavisen og fortalte hvordan han så seg tvunget til å være med på samarbeidet for å berge arbeidsplasser.

– Vi var avhengige av at Kolo Veidekke ikke startet en krig mot oss, da hadde de kjørt over oss. De ville på sin side ha en konkurrent de kunne kontrollere, sa NCC-lederen i et intervju med avisen.

Jusprofessor Graver vil ikke gi noen konkret vurdering av hvordan Veidekke ligger an i forhold til å helt og fullt slippe bøter i denne saken, men understreker at det finnes få lignende saker som har vært behandlet av myndighetene så langt.

– Jeg kjenner ikke til at vi har hatt noen store saker på dette i Norge. Så det vil bli en prøvesak på disse reglene, sier Graver som forteller at mye av konkurranseregelverket er felles i hele Europa.

Også Konkurransetilsynet opplyser at det finnes få eksempler på lignende saker, og at alle saker må vurderes individuelt.

– Vurderingen er ikke avsluttet

Eirik Stolt-Nielsen/Konkurransetilsynet og asfaltering

Eirik Stolt-Nielsen i Konkurransetilsynet er klar på at Veidekke ikke har en ferdig avtale om amnesti. Etterforskningen må gjennomføres først.

Foto: Marit Hommedal, Ane Sangnes / Konkurransetilsynet/Veidekke

Tilsynet bekrefter at de har fått en henvendelse om amnesti for bøter, eller så kalt lempning, fra Veidekke. Likevel er det ikke sikkert at selskapet faktisk går fri.

– Lempningsvurderingen i denne saken er ikke avsluttet. Det er ennå ikke innvilget endelig lempning, sier etterforsningsdirektør Eirik Stolt-Nielsen til NRK.

Ifølge Stolt-Nielsen vil de ikke bestemme seg før hele etterforskningen er over.

– Vurderingen er løpende og vil ikke bli avsluttet før saksbehandlingen er avsluttet, sier etterforskningsdirektøren.

Lempning kan gis både helt og delvis. Hel lempning innebærer at selskapet har amnesti og unngår bøter. Dette gis bare til den som er først med å avsløre og melde ulovligheter til myndighetene, og som i tillegg oppfyller gitte vilkår. Selv om Veidekke ikke oppfyller alle vilkårene kan de ende med strafferabatt for å ha samarbeidet med etterforskningen.

– Det er mye mindre krav for delvis lemping. Minstekravene der er at det er et reelt samarbeid som letter myndighetenes arbeid ved å legge fram materiale som fører

Kai Krüger Henriksen

Kai Krüger Henriksen i Veidekke mener bare Konkurransetilsynet kan klargjøre hva som skjer med eventuelle bøter, og venter på etterforskningen.

Foto: Ole Walter Jacobsen / Veidekke ASA

til merverdi for Konkurransetilsynet, og at man slutter med lovbruddene med en gang, forteller Graver.

Venter på tilsynet

Veidekke selv ønsker ikke i dag å gi noen vurdering om de kan gå ut av denne saken helt uten bøter. De henviser til at de selv meldte om saken til myndighetene, og at de da ba om amnesti.

– Når dette dukket opp for ett år siden så gikk vi rett til Konkurransetilsynet og ba de granske saken. Da ble det søkt lemping, sier konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt Kai Krüger Henriksen i Veidekke.

Om det ender med strafferabatt eller helt bøtefrihet vil selskapet bare vente på.

– Den videre vurderingen av den saken er det Konkurransetilsynet som gjør, sier Henriksen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger